Tillåta andra att fjärransluta till din dator

Du eller någon du väljer kan komma åt din dator från en fjärrdator, men du måste först tillåta fjärranslutningar.

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Klicka på Fjärrinställningar i fönstret till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Välj ett av behörighetsalternativen under Fjärrskrivbord. Mer information om dessa alternativ finns i avsnittet Vilken typ av fjärrskrivbordsanslutningar ska jag tillåta?

 4. Klicka på Välj användare.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord.

 6. Välj ett eller flera av följande alternativ i dialogrutan Välj användare eller grupper:

  • Klicka på Platser för att ange var du vill söka.

  • Klicka på Objekttyper och ange vilka typer av objekt (användarnamn) du vill söka efter.

  • Skriv användarnamnet du vill söka efter i Ange de objektnamn som ska väljas.

 7. Klicka på OK när du har hittat det rätta namnet.

  Namnet visas nu i listan över användare i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord.