Du kan undvika att förlora filer som du skapar, ändrar och lagrar på din dator genom att säkerhetskopiera dem med jämna mellanrum. Du kan säkerhetskopiera filerna manuellt när du vill, eller ställa in automatiska säkerhetskopieringar.

Obs!

  • Det går inte att utföra automatisk säkerhetskopiering i Windows Vista Starter och Windows Vista Home Basic.

  1. Öppna Säkerhetskopiering och återställning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

  2. Klicka på Säkerhetskopiera filer och följ sedan anvisningarna i guiden. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Kommentarer

  • Säkerhetskopiera inte filer till samma hårddisk som Windows är installerat på. Säkerhetskopiera t.ex. inte filer till en återställningspartition.

  • Förvara alltid de lagringsmedia som används för säkerhetskopieringen (externa hårddiskar, DVD- eller CD-skivor) på en säker plats så att obehöriga inte får tillgång till dina filer. Ett brandsäkert utrymme, på annan plats än där datorn finns, rekommenderas. Du kanske även vill kryptera den säkerhetskopierade informationen.