Bränna en CD eller DVD i Windows Media Center: vanliga frågor och svar

Nedan visas svar på några vanliga frågor om att bränna CD- och DVD-skivor i Windows Media Center.

Visa alla

Vilka typer av CD-skivor kan jag bränna i Windows Media Center?

Du måste ha en CD-brännare ansluten till eller installerad på datorn för att kunna bränna en CD i Windows Media Center. Det finns både interna och externa CD-brännare, d.v.s. brännare som kan installeras i datorn eller anslutas externt till datorn. Interna CD-brännare installeras i ett av datorns enhetsfack. Externa CD-brännare är fristående enheter som ansluts till datorn via en USB 2.0-anslutning eller i vissa fall en IEEE 1394-anslutning.

Du kan använda en tom CD R- eller CD RW-skiva när du ska bränna CD-skivor i Windows Media Center. Vilka typer av inspelningsbara CD-skivor du bör använda beror på vilka typer av skrivbara CD-skivor som CD-brännaren stöder och vilken typ av skiva du föredrar. Tänk på att inte alla CD-spelare kan spela CD-RW-skivor. Windows Media Center kan användas för att bränna följande typer av CD-skivor:

 • Ljud-CD. När du bränner en ljud-CD konverterar Windows Media Center de digitala ljudfilerna till ett ljudformat som vanliga CD-spelare känner igen och kan spela upp. Ljud-CD-skivor kan spelas upp på de flesta datorer och med CD-spelare för hemmet och bilen som kan spela upp CD-R- och/eller CD-RW-skivor. Du kan bränna en ljud-CD-skiva i något av ljudfilformaten Windows Media Audio (WMA), MP3 eller WAV.

  Vissa digitala ljudfiler kan vara skyddade, och då går det inte att bränna dem på en CD. Det här beror på de användningsrättigheter som innehållsleverantören eller -ägaren har tilldelat de specifika ljudfilerna.

 • Data-CD. En data-CD-skiva kan lagra cirka 700 MB med musik-, bild- eller videofiler. Data-CD-skivor är också praktiska om du vill säkerhetskopiera dina datafiler. När du bränner en data-CD-skiva i Windows Media Center, konverteras inte de digitala mediefilerna från ett format till ett annat, utan kopieras bara till CD-skivan. men tänk på att vissa CD-spelare och datorer inte kan spela upp data-CD-skivor eller vissa av de filtyper som kan brännas på en data-CD-skiva.

Vilka typer av DVD-skivor kan jag bränna i Windows Media Center?

Du måste ha en DVD-brännare ansluten till eller installerad på datorn för att kunna bränna en DVD i Windows Media Center. Det finns både interna och externa DVD-brännare, d.v.s. brännare som kan installeras i datorn eller anslutas externt till datorn. Interna DVD-brännare installeras i ett av datorns enhetsfack. Externa DVD-brännare är fristående enheter som ansluts till datorn via en USB 2.0-anslutning eller i vissa fall en IEEE 1394-anslutning.

DVD-brännaren avgör vilken typ av inspelningsbar DVD-skiva du bör använda. Vissa DVD-brännare kan bara bränna på vissa typer av inspelningsbara DVD-skivor. Med vissa DVD-brännare kan du till exempel bara spela in på DVD+R- eller DVD+RW-skivor eller på DVD-R- eller DVD-RW-skivor, medan andra DVD-brännare klarar att bränna på alla dessa typer av inspelningsbara DVD-skivor. Läs i bruksanvisningen som medföljde DVD-brännaren om du vill ta reda på vilka typer av DVD-skivor din DVD-brännare klarar att bränna på.

Du kan bränna en DVD-skiva i Windows Media Center på följande typer av inspelningsbara eller återskrivningsbara DVD-skivor, förutsatt att din DVD-brännare stöder bränning på dessa typer av skivor: DVD+R, DVD+RW, DVD-R och DVD-RW.

Windows Media Center kan användas för att bränna följande typer av DVD-skivor:

 • Video-DVD. När du bränner en video-DVD konverterar Windows Media Center samtliga markerade videofiler till ett videoformat som vanliga DVD-spelare känner igen och kan spela upp. Ofta kan du även spela upp dina video-DVD-skivan på datorn, liksom i Windows Media Center.

 • Data-DVD. När du bränner en data-DVD-skiva i Windows Media Center, konverteras inte de digitala mediefilerna från ett format till ett annat, utan kopieras bara till DVD-skivan. Data-DVD-skivor är praktiska när du vill säkerhetskopiera dina digitala mediefiler. En enkelsidig DVD-skiva kan lagra cirka 4,7 GB med musik-, bild- eller videofiler. Till exempel kanske du vill säkerhetskopiera alla dina digitala foton som du har sparat på datorn, eller dina musik- och videofiler. Du bör dock känna till att vissa DVD-spelare och datorer inte kan spela upp data-DVD-skivor eller vissa av de filtyper som kan brännas på en data-DVD-skiva.

  Färdiga data-CD-skivor eller data-DVD-skivor kan bara visas på en dator, och inte på hemelektronikenheter som fristående CD- eller DVD-spelare.

  Vissa digitala mediefiler eller digitalt medieinnehåll kan vara skyddat, vilket innebär att du kanske inte kan spela upp innehållet på andra datorer när du har sparat det på en CD- eller DVD-skiva. I användningsrättigheterna anges hur du får använda filen och när användningsrättigheterna upphör att gälla. Till exempel kan det finnas information om huruvida du får kopiera filen till en bärbar enhet eller spela upp den på en annan dator.

  Vissa inspelade TV-program eller videofiler kan vara skyddade. Det går inte alltid att bränna skyddade videofiler på en DVD. Det här beror på de användningsrättigheter som innehållsägaren, den ursprungliga skaparen eller programleverantören har tilldelat videofilerna.

 • Bildspels-DVD-skiva. När du bränner en bildspels-DVD-skiva i Windows Media Center omkodas de valda bilderna till en MPEG-2-videofil, och alla ljudfiler som du har valt omkodas till Dolby Digital-ljud. Med en bildspels-DVD-skiva visas bilderna samtidigt som musiken spelas upp. Du kan spela upp en bildspels-DVD-skiva i en vanlig DVD-spelare eller i Windows Media Center på datorn.

Hur mycket videoinnehåll ryms i genomsnitt på en skrivbar DVD-skiva när jag bränner en video-DVD-skiva?

Hur mycket videoinnehåll som ryms på en DVD-skiva beror på vilken typ av skrivbar DVD-skiva du använder.

I nedanstående lista finns en uppskattning av hur mycket videoinnehåll som får plats på en DVD-skiva som du bränner med hjälp av Windows Media Center. Vilken typ av DVD-skiva du kan välja beror på vilken DVD-brännare du har installerat på datorn.

 • DVD-medietyp: Enkelsidig med ett lager

  Genomsnittlig mängd av video och ljud: 120 minuter

 • DVD-medietyp: Enkelsidig med dubbla lager

  Genomsnittlig mängd av video och ljud: 220 minuter

Vad avgör hur lång tid det tar att bränna en DVD-skiva?

Följande faktorer påverkar hur lång tid det tar att bränna DVD-skivan:

 • Tillgängliga systemresurser på datorn. Datorns processorhastighet, mängden tillgängligt utrymme på hårddisken och storleken på RAM-minnet påverkar tiden det tar att koda videon och bränna den på en DVD-skiva.

 • DVD-brännarens hastighet och vilken typ av inspelningsbar DVD-skiva du använder. En snabbare DVD-brännare med DVD-skivor för snabbare inspelning ger kortare bränningstider jämfört med om du använder en långsammare skrivbar DVD-skiva och en långsammare DVD-brännare.

 • Videons längd på DVD-skivan. När du använder Windows Media Center för att skapa en DVD-skiva måste allt videoinnehåll och ljud först konverteras till ett video- och ljudfilsformat som kan avkodas och spelas upp av en DVD-spelare. Långa videoklipp tar längre tid att bränna.

  När du skapar ett DVD-bildspel kanske du vill lägga till digitala bilder och musik på DVD-skivan. Bilder och musik omkodas till videoformatet MPEG-2 och ljudformatet Dolby Digital, vilket gör att det tar längre tid att skapa och bränna en bildspels-DVD.

Varför visas ett meddelande om att kvaliteten försämras när jag lägger till några videofiler på en video-DVD-skiva?

Om du lägger till flera olika videofiler, till exempel inspelade TV-program, på en video-DVD-skiva visas ett meddelande. Meddelandet visas eftersom Windows Media Center försöker få plats med de valda videofilerna på skivan. För att alla filerna ska rymmas måste dock kvaliteten på varje videofil sänkas. Det här ger i sin tur sämre kvalitet hos videofilerna på den färdiga DVD-skivan, jämfört med en DVD-skiva som inte innehåller lika mycket videomaterial.

Varför tillfrågas jag om jag vill hoppa över en fil när jag bränner en ljud-CD-skiva?

Innan bränningen påbörjas utför Windows Media Center en första kontroll av filerna i bränningslistan. Ibland händer det att en fil innehåller fel som förhindrar att filen bränns, eller så kan filen skyddas av användningsrättigheter som antingen förbjuder bränning till en ljud-CD-skiva eller begränsar hur många gånger filen får brännas på en ljud-CD-skiva. När Windows Media Center upptäcker en eller flera filer med problem under den första kontrollen visas ett meddelande där du får välja mellan att hoppa över filerna och fortsätta bränna de övriga filerna, eller avbryta bränningen så att du kan försöka lösa problemet. Om Windows Media Center upptäcker problem med ytterligare filer efter den första kontrollen måste du lösa problemen eller ta bort filerna från bränningslistan innan du kan fortsätta bränningen.

OBS!

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Du kan kanske installera ett TV-mottagarkort om datorn inte redan har ett sådant. Mer information om hur du skaffar ett TV-mottagarkort finns i avsnittet Få hjälp med tv-mottagarkortet. Du kan också kontakta datortillverkaren.

  Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.