Ändra Kontrollpanelen till klassiskt läge

Du känner säkert igen den klassiska vyn på Kontrollpanelen om du har använt tidigare versioner av Windows.

  1. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Klassisk vy i den vänstra rutan.

Obs!

  • Klicka på Kontrollpanelen - startsida om du vill växla tillbaka till kategorivyn.