Ändra hur information matas in på Skärmtangentbordet

Det finns tre sätt att mata in data med Skärmtangentbordet:

 • Klickningsläge. I klickningsläge klickar du på skärmtangenterna om du vill skriva text.

 • Hovringsläge. I hovringsläget använder du en mus eller en styrspak, och pekar på en tangent under en fördefinierad tidsperiod och därefter skrivs tecknet automatiskt.

 • Sökningsläge. I sökningsläge söker Skärmtangentbordet kontinuerligt av tangentbordet och markerar områden där du kan ange tangentbordstecken genom att trycka på en snabbtangent eller använda en växel-indataenhet. I sökningsläge kan du välja tangenter med hjälp av en enda knapp eller tangent.

Ändra inmatningsläge för Skärmtangentbordet

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör, på Hjälpmedel och på Skärmtangentbordet.

 2. Klicka först på Inställningar, sedan på Skrivläge och markera därefter vilket läge du vill använda:

  • Om du vill använda klickningsläge, markerar du Skriv genom att klicka.

  • Om du vill använda hovringsläge, klickar du på Skriv genom hovring.

   Du kan ange hur länge Skärmtangentbordet ska vänta innan en tangent väljs på menyn Minsta tid för hovring.

  • Om du vill använda sökningsläge klickar du på Markera med styrspak eller tangentbordstangent.

   Du kan ange hur snabbt tangenterna genomsöks på menyn Sökintervall.

Tips!

 • Om du vill använda en mus, styrspak eller något annat pekdon i stället för en tangentbordstangent, klickar du på Avancerat. Markera kryssrutan Seriell-, parallell- eller spelport i dialogrutan Sökalternativ. Anslut en styrspak, spelkontroll eller något annat pekdon. Skärmtangentbordet kommer att fungera med den nya inmatningsenheten.

 • Om du vill ändra vilken tangent som ska användas för att markera tangenter på Skärmtangentbordet, klickar du på Avancerat. Markera kryssrutan Tangentbordstangent i dialogrutan Sökalternativ och klicka sedan på den tangent du vill använda i den nedrullningsbara menyn.