Ändra papperskorgens utseende

Papperskorgen kan se ut på två olika sätt: ett som tom och ett när den innehåller filer eller mappar. De här ikonerna representerar papperskorgens två olika tillstånd:

Bild som jämför Papperskorgen när den är tom och när den är full
Jämförelse mellan papperskorgen som tom (till vänster) och som full (till höger)

Du kan anpassa papperskorgens utseende genom att ändra någon av ikonerna eller eller båda två.

Ändra papperskorgens utseende

  1. Öppna Anpassning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Utseende och anpassning och sedan på Anpassning.

  2. Klicka på Ändra ikoner på skrivbordet.

  3. Klicka på Papperskorgen (full) eller Papperskorgen (tom) i listan med skrivbordsikoner och gör sedan något av följande:

    • Om du vill ändra papperskorgen till en ny ikon klickar du på Byt ikon. Markera en ikon i listan och klicka på OK.

    • Om du vill ändra papperskorgen tillbaka till ursprungsikonen klickar du på Återställ standard.

Obs!

  • Om du byter skrivbordstema ändras kanske också papperskorgens utseende.