I Windows Media Player organiseras filerna automatiskt i biblioteket efter den medieinformation som finns för filerna. Det är viktigt att filerna innehåller komplett och korrekt medieinformation så att biblioteket blir välorganiserat och det går lätt att hitta objekt. Om så inte är fallet kan du lägga till eller redigera medieinformation.

När du har korrekt medieinformation i filerna finns ett antal alternativ för att ordna filerna i biblioteket så att du enklare kan hitta dem. Du kan välja mellan flera olika vyer i biblioteket och välja vilka fönster och kolumner som ska visas.

Visa alla

Ändra hur objekt visas i biblioteket

 • Klicka på fliken Bibliotek, sedan på knappen VisningsalternativBild på knappen Visningsalternativ och välj önskat visningsalternativ.

Visa fler vyer i biblioteket

Biblioteket har fem kategorier: Musik, Bilder, Video, Inspelade program och Andra media. I varje kategori finns flera olika vyer. Du kan till exempel visa musiken efter genre eller bilderna efter datumet de togs. Ett antal vyer visas som standard i navigeringsfönstret och det finns ytterligare vyer du kan välja att visa.

 1. Klicka på fliken Bibliotek.

 2. I adressfältet klickar du på knappen Välj en kategoriBild på knappen Välj en kategori och sedan klickar du på önskad kategori, till exempel Musik.
 3. I navigeringsfönstret högerklickar du på Bibliotek och väljer Visa fler vyer.

 4. Klicka på vyn du vill ha i navigeringsfönstret. Du kan till exempel klicka på Mapp om du vill se var objekt lagras på datorn.

Välja vilka fönster som ska visas

 1. Klicka på fliken Bibliotek, sedan på knappen Alternativ för utseendeBild på knappen Alternativ för utseende och välj vilka fönster som ska visas och döljas.
 2. Om du vill visa listvyn klickar du på Visa listvyBild på knappen Visa listvy.

Ändra vilka kolumner som visas i biblioteket

 1. Klicka på fliken Bibliotek, sedan på knappen Alternativ för utseendeBild på knappen Alternativ för utseende och till sist på Välj kolumner.
 2. Avmarkera kryssrutorna för de kolumner du inte vill visa.

 3. Om du vill ändra ordningen kolumnerna visas i markerar du ett kolumnnamn och klickar på Flytta upp eller Flytta ned.

 4. Om du vill ändra storlek på en kolumn klickar du på kolumnen och skriver bredden i rutan Bredd för markerad kolumn (i bildpunkter).

  Du kan också ändra kolumnbredder i informationsfönstret på fliken Bibliotek genom att klicka bredvid kolumnrubriken och sedan flytta kolumngränsen åt höger eller vänster.

 5. Som standard döljs vissa kolumner automatiskt när du ändrar storlek på mediespelaren så att de viktigaste kolumnerna får plats. Om du vill att alla kolumner ska visas när du ändrar storlek på mediespelaren avmarkerar du kryssrutan Dölj kolumner automatiskt.

  Om du vill återställa en anpassad kolumnvy till standardvy högerklickar du på någon av kolumnrubrikerna i biblioteket och väljer Återställ kolumner.