Ändra allmänna inställningar i Internet Explorer

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Visa alla

Hur väljer jag startsida?

Din startsida visas när du startar Internet Explorer. Du kan skapa en enda startsida, eller en flikuppsättning med startsidor genom att lägga till flera webbadresser. Mer information finns i avsnittet Byta startsida i Internet Explorer.

Hur tar jag bort webbläsarhistoriken och tillfälliga Internetfiler?

Du kan ta bort tillfälliga Internetfiler, cookies, webbläsarhistorik, sparade formulärposter samt sparade lösenord. Under Webbläsarhistorik, klickar du på Ta bort för att välja det som du vill ta bort. Mer information finns i följande hjälpavsnitt:

Om du använder Internet Explorer 8 kan du även hindra Internet Explorer från att spara din webbhistorik genom att använda InPrivate-surfning. För mer information om InPrivate-surfning, se Vad är InPrivate-surfning?

Vad är sökinställningar och hur kan jag ändra dem?

Sökinställningar gör att du kan lägga till eller ta bort sökleverantörer som används i sökfältet. Du kan även välja en standardsökleverantör.

Mer information finns i följande hjälpavsnitt:

Vad kan jag göra med flikinställningar?

Inställningarna för flikfunktionerna i webbläsaren innebär att du kan ändra hur flikarna i Internet Explorer fungerar. Mer information hittar du i Webbsökning med flikar i Internet Explorer 8: vanliga frågor och svar. Om du använder Internet Explorer 7, hänvisar vi till Webbsökning med flikar i Internet Explorer: vanliga frågor och svar.

Vad är innebär inställningarna för Utseende?

I följande tabell beskrivs de olika inställningarna för Internet Explorers utseende.

Inställning
Vad som görs

Färger

Visar standardfärger för text och bakgrund. Information om hur du byter färger finns i Ändra färg och teckensnitt för webbsidor.

Teckensnitt

Ändrar de teckensnitt som används för att visa webbsidor. Information om hur du ändrar teckensnitt finns i Ändra webbtextstorlek i Internet Explorer.

Språk

Väljer vilket språk som ska användas för att visa webbsidor och adresser i adressfältet. Mer information om hur du byter språk finns i Ändra språkinställningar i Internet Explorer.

Hjälpmedel

Anger att Internet Explorer ska ignorera fäger, teckensnittsstilar och teckenstorlekar som finns angivna på webbsidor och i stället använda de färger du väljer. Du kan även välja en formatmall som ska användas för att utforma webbsidorna. Mer information finns i Ändra färg och teckensnitt för webbsidor och Använda egna formatmallar till att formatera webbsidor.