Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Proxyinställningarna används för att ange nätverksadressen till en mellanliggande server (benämnd proxyserver) som finns mellan webbläsaren och Internet i vissa nätverk. Att ändra proxyinställningar är något du vanligen bara behöver göra om du ansluter till Internet via ett företagsnätverk. Som standard identifierar Internet Explorer proxyinställningar automatiskt. Du kan eventuellt behöva ställa in en proxy manuellt baserat på information som du får av nätverksadministratören. Gör så här:

Ändra proxyserverinställningar

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Anslutningar och sedan på LAN-inställningar.

 4. Markera kryssrutan Använd en proxyserver för nätverket.

 5. Ange adressen till proxyservern i rutan Adress.

 6. Skriv portnumret i rutan Port.

 7. Om nätverket kräver att du anger separata proxyadresser för olika tjänster, till exempel HTTP, HTTPS eller FTP, klickar du på knappen Avancerat och skriver sedan in de olika proxyserveradresserna som du behöver använda.

 8. Klicka på OK upprepade gånger när du är klar, tills du återkommer till Internet Explorer.

Om du följer stegen för att ändra inställningar för proxyserver och du ser att adresserna som du skriver in för en ny proxyserver inte blir ihågkomna, kan du kontrollera följande:

 • Om du matar in en Uniform Resource Locator (URL) eller Internetadress för proxyservern, ska du säkerställa att du använder snedstreck (/) och inte omvända snedstreck (\) när du skriver in adressen. Som exempel, rätt skrivsätt är http://servername, inte http:\\servername.

 • Om du anger en namnkonventionen (UNC) eller lokal nätverksadress för proxyservern, ska du säkerställa att du använder snedstreck (/) och inte omvända snedstreck (\). Som exempel, rätt skrivsätt är \\servername, inte //servername.

Obs!

 • I vissa företagsmiljöer kan administratören ha fördefinierat eller inaktiverat nätverks- och proxyinställningar.