Ändra skärmupplösning

Med skärmupplösning menas hur tydligt text och bilder visas på bildskärmen. Ju högre upplösning, desto skarpare visas de. De blir också mindre, vilket gör att fler objekt ryms på skärmen. Vid lägre upplösningar ryms färre objekt på skärmen, men de är större och lättare att se. Vid mycket låga upplösningar kan bilder dock få ojämna kanter.

640 × 480 är ett exempel på en låg upplösning, medan 1600 × 1200 är en högre upplösning. CRT-bildskärmar har i allmänhet en upplösning på 800 × 600 eller 1024 × 768. LCD-bildskärmar har bättre stöd för högre upplösningar. Huruvida du kan öka din bildskärms upplösning beror på bildskärmens storlek och kapacitet samt vilken typ av grafikkort du har.

Bild på skrivbordet med hög bildskärmsupplösning
Text och bilder visas skarpare och mindre vid höga skärmupplösningar.
Bild på skrivbordet med låg bildskärmsupplösning
Text visas större och är enklare att läsa vid lägre skärmupplösningar men bilder blir mer kantiga och färre objekt ryms på skärmen.
  1. Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

  2. Under Upplösning flyttar du reglaget till den upplösning som du vill använda och klickar sedan på Verkställ.

Obs!

  • När du ändrar bildskärmsupplösningen påverkar ändringen alla användare som loggar in på datorn.

  • När du ställer in bildskärmen på en skärmupplösning som den inte stöder, blir skärmen svart under några sekunder medan den återgår till den ursprungliga upplösningen.