Det finns ett antal inställningar som du kan anpassa i Windows Media Player för att bränningen ska fungera bättre.

 1. Klicka på pilen under fliken Bränna och sedan på Fler alternativ.

 2. Ändra ett eller flera av nedanstående alternativ:

  • Brännhastighet. Det är normalt sett inte nödvändigt att ändra brännhastigheten såvida du inte har problem med bränningen. I detta fall kan lösningen vara att sänka brännhastigheten. Den här inställningen gäller för alla brännare som du ansluter till datorn.

  • Mata ut skivan automatiskt efter bränning. Markera den här kryssrutan om du vill att CD:n ska matas ut automatiskt efter att den har bränts.

  • Justera ljudvolymen så den är samma för alla spår på CD-skivan. Om du bränner låtar som spelats in med olika ljudvolym markerar du den här rutan för att minimera volymskillnaderna mellan låtarna på din brända CD. På så vis behöver du inte ändra volyminställningen medan du spelar upp CD:n.

  • Lägg till en lista med alla brända filer i detta format. När du bränner en dataskiva med Windows Media Player skapas en spelningslista över de brända filerna och denna lista läggs till på skivan. Om uppspelningsenheten stöder spelningslistor spelar du upp filerna i den ordning de förekommer i bränningslistan. Som standard är spelningslistan enfil med filnamnstillägget .wpl. Om du vill spela upp dataskivor på en enhet som inte stöder det spelningslistor med filnamnstillägget .wpl, kan du använda formatet .m3u i stället.

  • Använd medieinformation för att ordna brända filer i mappar på dataskivan. Välj det här alternativet när du vill sortera filerna som bränts på data-CD- eller data-DVD-skivor i följande mappar: \Musik\Artist\Album, \TV, \Video och \Bild (den här mappen innehåller även en del av filens ursprungliga sökväg). Om medieinformation om album och albumartist saknas i filerna sparas de i mappar med namnet Okänd artist\Okänt album. Du kan förhindra detta genom att kontrollera att filerna innehåller information om album och albumartist innan du bränner skivan. Om det behövs kan du lägga till eller redigera medieinformation för filerna. Om du inte väljer det här alternativet sparas alla de brända filerna tillsammans i rotmappen på skivan.

  • Få plats med mer musik på skivan genom att konvertera till en lägre bithastighet. Om du vill få plats med fler filer på en data-CD- eller data-DVD-skiva kan du konvertera filerna till en mindre storlek innan du bränner dem. Förutom att de konverteras till en mindre storlek, konverteras filer som är i något av formaten MP3 eller WAV även till WMA-format. Om du bränner filer som har samma eller lägre bithastighet än den hastighet du anger, konverteras inte filerna. Observera att det tar längre tid att bränna när du konverterar filer, och att den hörbara ljudkvaliteten kan försämras.

OBS!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.