Ändra standardprogram för e‑post

Även om Windows Mail används som standardprogram för e‑post, av webbläsare och andra program som du kan skicka e‑post från, kan du välja att använda ett annat standardprogram för e‑post. Du kan när som helst ändra tillbaka standardprogrammet till Windows Mail.

  1. Öppna Standardprogram genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Standardprogram.

  2. Klicka på Ange dina standardprogram.

  3. Under Program klickar du på det e‑postprogram du vill använda och klickar sedan på Ange programåtkomst.

  4. Klicka på OK.

Obs!

  • Första gången du startar ett e‑postprogram kan det hända att ett meddelande som frågar om du vill använda programmet som standard visas. Om du väljer att göra det kommer det här programmet att bli standardprogram för e‑post, även om du har tidigare har valt ett annat program med alternativet Ange programåtkomst.