När du har installerat en ny spelare för musik eller video, kan musik- och filmfiler öppnas i den nya spelaren i stället för i ditt gamla favoritprogram. Du kan ändra inställningarna i Windows så att musik- och filmfiler öppnas i din favoritspelare.

  1. Öppna mappen som innehåller den fil du vill ändra.

  2. Högerklicka på den fil du vill ändra och välj Öppna med.

  3. Klicka på det program som du vill använda för att automatiskt öppna filen.

  4. Markera kryssrutan Använd alltid detta program för att öppna den här filtypen och klicka sedan på OK.

Kommentarer

  • De vanligaste filtyperna för musik innefattar: WMA, MP3, OGG, M3U och WPL.

  • De vanligaste filtyperna för film innefattar: MPG, AVI, WMV och QT.