Ändra det operativsystem som startas som standard (flervalsstart)

Om fler än ett operativsystem är installerat på datorn, kan du välja vilket som ska startas när du sätter på datorn. Att mer än ett operativsystem är installerat på datorn brukar kallas en flervalsstartkonfiguration.

  1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

  2. Klicka på Avancerade systeminställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Inställningar i avsnittet Start och återställning.

  4. Klicka på operativsystemet som ska startas när du sätter på eller startar om datorn under Systemstart i listan Standardoperativsystem.

Tips!

  • Om du ha möjlighet att välja vilket operativsystem som ska användas när du sätter på datorn, måste du markera kryssrutan Visa listan över operativsystem i och ange hur länge listan med tillgängliga operativsystem ska visas innan standardsystemet startas automatiskt.