Ändra vilka filtyper som spelas upp i Windows Media Player

Du kan ange Windows Media Player som standardprogram för specifika filtyper (format) eller för alla mediefiler. Du kan även använda AutoPlay om du vill göra spelaren till standardprogrammet som används när du sätter in CD- och DVD-skivor. Information om hur du anger Media Player som standardspelare för specifika filtyper finns i Ändra standardspelare för musik eller video. Information om hur du anger Media Player som standardprogram för alla mediefiler och AutoPlay finns i Ändra program som används som standard i Windows.

Du måste vara inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer om du vill ändra vilka filtyper som spelas upp i Media Player som standard.

Anteckningar

  • Det går kanske inte att spela upp en fil i Media Player även om du markerat filtypen. Det kan inträffa om en codec som inte är installerad på datorn används för filen. Information om olika codec-rutiner och hur du hämtar dem finns i Vanliga frågor om codec-rutiner.

  • Det går att spela upp andra filtyper i Media Player men den kan inte anges som standardspelare för dem. Mer information om de filtyper som stöds av Media Player finns i artikeln Windows Media Player multimedia file formats.