Ändra strömbrytarens funktion på en bärbar dator

Som standard försätts en bärbar dator i viloläge när du trycker på strömbrytaren. Du kan i stället ange att den bärbara datorn ska stängas av, försättas i något av vilolägena eller att inget ska hända när du trycker på strömbrytaren. Du kan använda samma inställning för alla energischeman eller ange olika inställningar för olika scheman.

Visa alla

Så här anger du samma inställningar för alla scheman

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

  2. På sidan Välj ett energischema klickar du på Ange hur strömbrytaren ska fungera.

  3. På sidan Definiera strömbrytare och aktivera lösenordsskydd bredvid När jag trycker på strömbrytaren väljer du vad som ska hända när du trycker på strömbrytaren på den bärbara datorn, både när den körs på batteri och när den är inkopplad.

  4. Klicka på Spara ändringarna.

Så här anger du en inställning för ett enskilt energischema

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

  2. På sidan Välj ett energischema klickar du på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.

  3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

  4. På fliken Avancerade inställningar expanderar du Strömbrytare och lock och Åtgärd för strömbrytare. Sedan väljer du vilken åtgärd som ska vidtas när du trycker på strömbrytaren på den bärbara datorn, både när den körs på batteri och när den är inkopplad.

  5. Klicka på OK.