Ändra Skärmläsarens röst

Du kan ändra Skärmläsarens hastighet, volym och röstläge.

  1. Öppna Skärmläsaren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och Skärmläsaren.

  2. Klicka på Röstinställningar och gör sedan någon av följande justeringar:

    • Om du vill välja en annan röst, klickar du på den röst du vill använda i rutan Välj röst.

    • Om du vill använda en snabbare röst, markerar du ett nummer i listan Ange hastighet. Ju högre nummer, desto snabbare röst.

    • Om du vill använda en starkare röst, markerar du ett nummer i listan Ange volym. Ju högre nummer, desto starkare röst.

    • Om du vill använda ett högre röstläge, markerar du ett nummer i listan Ange stämma. Ju högre nummer, desto högre röstläge. Ett högre röstläge kan göra rösten enklare att höra för en del.

Skärmläsaren är inte tillgänglig för alla språk, så om stegen ovan inte fungerar är Skärmläsaren inte tillgänglig för ditt språk.