Ändra utseendet på Windows Mail

Du kan ändra hur meddelanden visas i Windows Mail, för att lättare kunna hitta olika typer av meddelanden. I Windows Mail finns flera inbyggda visningsalternativ, men du kan också skapa anpassade vyer.

Visa alla

Hur kan jag ändra vilka meddelanden som visas i meddelandelistan?

I Windows Mail finns flera inbyggda vyer som du kan använda för att ändra vilka meddelanden som visas.

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på Visa-menyn, Aktuell vy och på något av följande alternativ för att ändra vilka meddelanden som visas:

  • Show All Messages

   I den här vyn visas alla meddelanden i den aktuella mappen, inklusive nya, gamla, lästa och olästa meddelanden.

  • Dölj lästa meddelanden

   I den här vyn döljs alla meddelanden som du redan har läst.

  • Dölj lästa eller ignorerade meddelanden

   I den här vyn döljs meddelanden som du har läst eller som du har använt kommandot Ignorera konversation på.

  • Visa hämtade meddelanden

   I den här vyn (gäller endast för IMAP- och diskussionsgruppsmappar) visas meddelanden vars innehåll har hämtats till datorn.

  • Gruppera meddelanden efter konversation

   I den här vyn visas meddelanden grupperade efter ämne. Vyn fungerar tillsammans med andra vykommandon, så att du till exempel både kan gruppera meddelanden efter konversation och dölja meddelanden som du har läst.

  Det finns även ett antal vykommandon som visas på menyn när du läser diskussionsgrupper:

  • Dölj besvarade meddelanden

   I den här vyn döljs alla diskussionsgruppsmeddelanden som redan är besvarade.

  • Visa endast användbara trådar

   I den här vyn visas diskussioner som andra användare har klassificerat som användbara.

  • Visa svar på mina meddelanden

   I den här vyn visas endast meddelanden som är svar på ett diskussionsgruppmeddelande som du har skickat.

Kan jag skapa anpassade vyer som endast visar vissa meddelanden?

Ja. Med anpassade vyer får du en större flexibilitet när du väljer vilka meddelanden som visas. Du kan till exempel välja att visa endast olästa meddelanden från en viss avsändare eller meddelanden som innehåller ett visst ord.

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på Visa-menyn, Aktuell vy och på Definiera vyer.

 3. Klicka på Ny.

 4. Välj en eller flera villkor för vyn som du skapar. Allt eftersom du lägger till villkor visas den aktuella listan med villkor för vyn i rutan Vybeskrivning.

 5. Klicka på ett understruket ord eller en understruken fras i rutan Vybeskrivning, om du vill ange ett alternativ eller värde. Om du till exempel har markerat kryssrutan för villkoret Där raden Från innehåller personer klickar du på innehåller personer i listan för att ange vilka personer som du vill ta med i vyn.

 6. Klicka på Visa/dölj i rutan Vybeskrivning för att ange om du vill visa eller dölja de meddelanden som uppfyller visningsvillkoren.

 7. Skriv ett namn på vyn och klicka på OK.

Kan jag gruppera närbesläktade meddelanden?

Ja. Genom att gruppera närbesläktade meddelanden är det lättare att hålla reda på svar på ett visst meddelande i både e‑post- och diskussionsgruppsamtal. Du kan välja om endast det ursprungliga meddelandet eller både meddelandet och svaren ska visas.

 1. Klicka på Visa-menyn, Aktuell vy och på Gruppera meddelanden efter konversation.

 2. Om du vill visa expanderade samtal för alla meddelanden klickar du på Verktyg-menyn, Alternativ och på fliken Läsa. Markera kryssrutan Expandera grupperade meddelanden automatiskt.

Obs!

 • Om du vill visa det ursprungliga meddelandet och alla dess svar dubbelklickar du på plustecknet (+) till vänster om det ursprungliga meddelandet. Om du endast vill visa det ursprungliga meddelandet dubbelklickar du på minustecknet (-) bredvid meddelandet.

Kan jag ändra vilkeninformation som visas i meddelandelistan?

Ja. Du kan ta bort kolumner med information i meddelandelistan som du inte vill visa och även visa annan information. Du kan till exempel välja att ta bort kolumnen som visar ett meddelandes prioritet och lägga till en kolumn som visar meddelandets storlek.

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på Visa-menyn och på Kolumner.

 3. Om du vill lägga till en kolumn markerar du kryssrutan vid kolumnnamnet.

 4. Om du vill ta bort en kolumn avmarkerar du kryssrutan vid kolumnnamnet.

 5. Om du vill ändra i vilken ordning kolumnerna visas klickar du på ett kolumnnamn och på Flytta upp eller Flytta ned.