Det finns flera sätt som du kan använda för att kontrollera volymen i Windows Media Player, inklusive justera volymnivån och minska volymskillnader, antingen i en sång eller mellan sånger. Kom ihåg att volym- och ljudeffektsinställningar i spelaren kan påverkas av andra program- och maskinvarukontroller. Om du stöter på problem kan du försöka justera ljudinställningarna i Windows, kontrollerna för högtalare, subwoofer eller förstärkare, eller inställningarna i annan programvara som används för att konfigurera datorns ljudkort. Information om hur du justerar högtalarvolymen i Windows finns i Windows Hjälp och support.

Visa alla

Justera eller slå av volymen

 • Om du vill öka eller minska volymnivån flyttar du reglaget VolymBild på reglaget Volym. Om du vill slå av volymen klickar du på knappen Ljud avBild på knappen Ljud av. Om du vill återställa ljudet klickar du på Ljud av igen Bild på knappen Ljud av.

Minska volymskillnaderna i en sång

Du kan undvika stora volymskillnader i ett musikstycke genom att minska skillnaden mellan de starkaste och mjukaste ljuden. Den här funktionen är bara tillgänglig för filer som kodats med någon av codec-rutinerna Windows Media Audio 9 Lossless eller Windows Media Audio 9 Professional.

 1. Klicka på pilen nedanför fliken Uppspelning, peka på Förbättringar och klicka sedan på Tyst läge.

 2. Klicka på länken Aktivera och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ha mindre skillnader mellan starka och mjuka ljud klickar du på Medelstor skillnad.

  • Om du vill den minsta skillnaden mellan starka och mjuka ljud klickar du på Liten skillnad.

 3. Om du vill dölja inställningarna klickar du på knappen StängBild på knappen Stäng i fönstret Förbättringar.

Minska volymskillnaderna mellan sånger

Om sångerna spelas upp med olika volymnivåer kan du justera nivån automatiskt (kallas även normalisera) så att du inte behöver justera nivån manuellt när en ny sång börjar. Ett volymutjämningsvärde läses in i en fil och sedan justeras volymen efter den under uppspelningen. Volymutjämning är bara tillgänglig för filer i Windows Media- eller MP3-format och som innehåller ett volymutjämningsvärde. Det här värdet läggs automatiskt till i filer som skapas under rippning. Du kan dessutom lägga till värdet i filer på datorn som du lagt till i spelarens bibliotek. Om du lägger till värdet ändras varken filens kvalitet eller hur filen spelas upp i andra spelare eller bärbara medieenheter. Om du vill aktivera volymutjämning gör du så här:

 1. Klicka på pilen nedanför fliken Uppspelning, peka på Förbättringar och klicka sedan på Övertoning och automatisk volymutjämning.

 2. Klicka på länken Aktivera automatisk volymutjämning.

 3. Spela upp hela filen om du vill lägga till volymutjämningsvärdet i en fil. Volymen för filen utjämnas sedan när den spelas upp i fortsättningen.

 4. Om du vill dölja inställningarna klickar du på knappen StängBild på knappen Stäng i fönstret Förbättringar.
 5. (Valfritt) Om du vill lägga till volymutjämningsvärden i filer gör du så här:

  • Klicka på pilen under fliken Bibliotek och därefter på Lägg till i bibliotek.

  • Klicka på Avancerade alternativ och markera sedan kryssrutan Lägg till volymjusteringsvärden för alla filer (långsamt).