Ändra vad som händer när du stänger locket på den bärbara datorn

När du stänger locket på den bärbara datorn kan Windows stängas av eller försättas i energisparläge, till exempel viloläge. Du kan använda samma inställning för alla energischeman eller ange olika inställningar för olika scheman.

Visa alla

Så här anger du samma inställningar för alla scheman

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. På sidan Välj ett energischema klickar du på Ange vad som händer när datorn slås igen.

 3. På sidan Definiera strömbrytare och aktivera lösenordsskydd bredvid När jag fäller ihop den bärbara datorn väljer du vad som ska hända när locket stängs på den bärbara datorn, både när den körs på batteri och när den är inkopplad.

  Tips!

  • Välj Viloläge om du vill spara på batterierna och snabbt kunna återuppta arbetet. När du aktiverar den bärbara datorn efter viloläget återställer Windows arbetssessionen på ett par sekunder.

 4. Klicka på Spara ändringarna.

Så här anger du en inställning för ett enskilt energischema

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. På sidan Välj ett energischema klickar du på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. På fliken Avancerade inställningar expanderar du Strömbrytare och lock och Åtgärd när locket stängs. Sedan väljer du vilken åtgärd som ska vidtas när du stänger locket på den bärbara datorn, både när den körs på batteri och när den är inkopplad.

 5. Klicka på OK.