Datorer i ett nätverk måste ha unika namn så att de kan identifiera och kommunicera med varandra. Det bästa är att ha korta datornamn (högst femton tecken) och att det är lätta att känna igen.

Vi rekommenderar att du enbart använder tecken som är Internetstandard i datornamnet. Standardtecknen är siffrorna 0 till 9, stora och små bokstäver från A till Z samt bindestreck (-). Datornamn kan inte enbart bestå av siffror och får inte heller innehålla mellanslag. Inte heller får namnet innehålla specialtecken, som följande:

< > ; : " * + = \ | ? ,

Obs!

  • Vissa Internetleverantörer kräver att du använder ett särskilt datornamn så att de kan identifiera datorn och verifiera ditt konto. Om Internetleverantörern kräver att du använder ett visst datornamn ska du inte ändra det.

  1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

  2. Klicka på Ändra inställningar under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Klicka på Ändra på fliken Datornamn.

  4. Ta bort det gamla namnet under Datornamn, skriv ett nytt namn på datorn och klicka sedan på OK. Om datorn ingår i en domän uppmanas du att ange namn och lösenord för att konto med tillåtelse att byta namn på datorn i domänen.