Ändra inställningar för fjärrskrivbord

Här följer svar på några vanliga frågor om inställningar för Fjärrskrivbord.

Visa alla

Kan jag använda enheter och resurser som finns på eller är en del av min dator, som t.ex. skrivaren, hårddisken eller Urklipp medan jag är ansluten till en fjärrdator?

Ja, det kan du. Detta kallas att dirigera om en enhet eller resurs (t.ex. en skrivare eller en enhet). Så här gör du för att dirigera om:

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på fliken Lokala resurser.

 3. Under Lokala enheter och resurser, välj enheterna eller resurserna du vill dirigera om. Klicka på Mer om du vill se ytterliggare enheter.

Obs!

 • Om du ansluter till en dator som kör Windows XP eller Windows Server 2003 och du vill kopiera och klistra in filer följer du ovanstående steg och dirigerar om enheten på den dator som innehåller den tillfälliga mappen. I de flesta fallen blir detta C-enheten.

 • På grund av säkerhetsbegränsningar kan du inte kopiera en fil från en fjärrdator till rotmappen på en enhet på denna dator om du inte är inloggad med datorns standardadministratörskonto.

Vad är nytt med omdirigering i den här versionen av Windows?

Omdirigering har förbättrats och utökats i denna version av Windows. Du kan nu dirigera om mediespelare baserat på Media Transfer Protocol (MTP) och digitala kameror baserat på Picture Transfer Protocol (PTP).

Dirigera om Plug and Play-enheter

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. Klicka på Alternativ, klicka på fliken Lokala resurser och klicka sedan på Mer.

 3. Klicka på plustecknet (+) bredvid Stödda Plug and Play-enheter under Lokala enheter och resurser.

  Plug and Play-enheterna som stöder omdirigering och som för närvarande är anslutna visas i denna lista. Om enheten som du har anslutit inte finns i listan tillhör den inte de enheter som stöds för omdirigering.

 4. Markera kryssrutan bredvid varje enhet du vill dirigera om.

Obs!

 • Du kan inte överföra innehåll skyddat av digital rights management (DRM) från omdirigerade mediespelare.

 • Omdirigering av Plug and Play-enheter finns bara i Windows Vista Enterprise och Windows Vista Ultimate vid anslutning till en fjärrdator som kör Windows Vista.

 • Omdirigering av Plug and Play-enheter stöds inte i samband med överlappande fjärranslutningar. (Om du har upprättat en fjärranslutning till en dator och ansluter till en annan dator i samma session överlappar anslutningarna varandra.) Du kan till exempel omdirigera och använda en Plug and Play-enhet som är ansluten till den lokala datorn när du ansluter till en fjärrdator. Om du ansluter till en andra fjärrdator från den första, kan du emellertid inte omdirigera och använda Plug and Play-enheten med den andra datorn.

När du följer ovanstående instruktioner kan du även välja att automatiskt dirigera om enheter som du vill ansluta till vid ett senare tillfälle.

Dirigera om enheter som ännu inte är anslutna

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. Klicka på Alternativ, klicka på fliken Lokala resurser och klicka sedan på Mer.

 3. Under Lokala enheter och resurser, klicka på plustecknet bredvid Enheter och klicka sedan på Enheter som jag ansluter till senare.
  – eller –
  Klicka på plustecknet (+) bredvid Stödda Plug and Play-enheter och klicka sedan på Enheter som jag ansluter senare.

I Windows Vista Enterprise och Windows Vista Ultimate kan du också dirigera om Microsoft Point of Service for .NET-enheter (POS for .NET). När du vill aktivera omdirigering av dessa enheter måste du redigera protokollfilen för Fjärrskrivbord (.rdp) eftersom enheterna inte finns i listan Lokala enheter och resurser.

Redigera RDP-filen

Standard-.rdp-filen är en dold fil i din Dokument-mapp. Information om hur du visar den finns i Visa dolda filer.

 1. Öppna RDP-filen i en textredigerare som t.ex. Anteckningar.

 2. Lägg till eller ändra följande rad:

  redirectposdevices:i:värde
  • Om värde = 0 är omdirigering av Microsoft Point of Service for .NET-enheter (POS for .NET) inaktiverad.

  • Om värde = 1 är omdirigering av Microsoft Point of Service for .NET-enheter (POS for .NET) aktiverad.

Obs!

 • Öppna Anteckningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Program, Tillbehör och Anteckningar.

Mer information om redigering av RDP-filer finns i Inställningar för Remote Desktop Protocol i Windows Server 2003 och i Windows XP på Microsofts webbplats.

Hur kan jag höra musik eller andra ljud från fjärrdatorn?

Fjärrskrivbord är inställt som standard för att "hämta" ljud från fjärrdatorn till datorn du använder. Om du inte hör ljud från en fjärrdator, gör följande för att återställa standardinställningen:

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Lokala resurser.

 3. Under Fjärrdatorljud, klicka på Spelas upp på den här datorn.

Hur kan jag förbättra Fjärrskivbords prestanda över en långsam anslutning?

Du kan behöva ändra inställningarna för anslutningshastigheten eller använda färre visuella effekter på fjärrdatorn.

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Prestanda.

 3. Välj lämplig anslutningshastighet vid behov.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutorna för de visuella effekter du vill använda eller visa. Normalt sett blir anslutningen snabbare ju färre effekter du väljer. Om du väljer Cachelagring av bitmappar ökar emellertid anslutningshastigheten.

Kan jag spara mina inställningar för Fjärrskrivbord och använda dem igen senare?

Ja. Gör så här:

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. Klicka Alternativ, markera de inställningar du vill spara och klicka sedan på Spara eller Spara som på fliken Allmänt.

Öppna en inställningsfil genom att klicka på fliken Allmänt, klicka på Öppna och markera sedan filen.

Hur kan jag koppla ifrån en fjärrskrivbordssession?

Så här kopplar du ifrån utan att avsluta fjärrskrivbordssessionen

 • Du kan koppla ifrån en session tillfälligt genom att klicka på knappen StängBild på knappen Stäng eller på anslutningsfältet (det vågräta fältet upptill på skärmen). På så sätt fortsätter programmen att köra, så att du kan fortsätta där du var nästa gång du ansluter.

Avsluta fjärrskrivbordssessionen och koppla ifrån

 • Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen i fönstret Anslutning till fjärrskrivbord, klicka på pilen bredvid Lås-knappen Bild på strömbrytaren och låsknappen på Start-menyn och klicka sedan på Logga ut.

Hur kan jag koppla upp mig igen sedan jag har tillfälligt kopplat ifrån en fjärrskrivbordssession?

Anslut till fjärrdatorn på vanligt sätt. Nästa gång du ansluter till samma fjärrdator ansluter Anslutning till fjärrskrivbord automatiskt igen till sessionen som pågick (om fjärrdatorn är inställd för att tillåta återuppkoppling av frånkopplade sessioner).

Kan jag använda kortkommandon med Anslutning till fjärrskrivbord?

Ja. Det finns två sätt att göra detta. Du kan ställa in fjärrdatorn för att känna igen Windows-kortkommandon som du skriver (t.ex. ALT+TAB) eller du kan använda kortkommandon till Terminal Server.

Gör så här för att använda Windows-kortkommandon:

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Lokala resurser.

 3. Under Tangentbord, gör så att fjärrdatorn känner igen Windows-kortkommandon som du skriver genom att markera På fjärrdatorn. (Du kan också få samma resultat genom att markera Endast i helskärmsläge så länge du använder Anslutning till fjärrskrivbord i helskärmsläge. Detta är standardinställningen.)

Se följande tabell för att använda kortkommandon till Terminal Server:

Genväg
Beskrivning

ALT+PAGE UP

Växlar mellan program från vänster till höger.

ALT+PAGE DOWN

Växlar mellan program från höger till vänster.

ALT+INSERT

Växlar mellan programmen i den ordning som de startades.

ALT+HOME

Visar Start-menyn.

CTRL+ALT+BREAK

Växlar mellan ett fönster och helskärm.

CTRL+ALT+END

Visar dialogrutan Windows Säkerhet.

ALT+DEL

Visar Windows-menyn.

CTRL+ALT+MINUSTECKEN (-) på det numeriska tangentbordet

Placerar en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på ALT+PRINT SCREEN på en lokal dator).

CTRL+ALT+PLUSTECKEN (+) på det numeriska tangentbordet

Placerar en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PRINT SCREEN på en lokal dator).

CTRL+ALT+HÖGERPIL

Gör så att du kan "tabba" ut ur Fjärrskrivbords kontroller till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när Fjärrskrivbords kontroller är inbäddade i ett annat (värd-) program.

CTRL+ALT+VÄNSTERPIL

Gör så att du kan "tabba" ut ur Fjärrskrivbords kontroller till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när Fjärrskrivbords kontroller är inbäddade i ett annat (värd-) program.

CTRL+ALT+BREAK och CTRL+ALT+END finns i alla fjärrskrivbordssessioner, även när du har ställt in fjärrdatorn så att den känner igen Windows-kortkommandon.