Söka efter ny e‑post

Du kan ange att Windows Mail ska söka efter ny e‑post automatiskt eller söka efter ny e‑post manuellt. Om du inte vill vänta tills nästa gång Windows Mail är inställt att söka efter nya meddelanden kan du söka efter e-post manuellt. Om du använder en fjärranslutning för att ansluta till Internet och du inte vill att Windows Mail ska ansluta automatiskt kan du också söka manuellt.

Visa alla

Söka efter ny e‑post automatiskt

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Klicka på menyn Verktyg och klicka på Alternativ.

  3. Klicka på fliken Allmänt och markera kryssrutan Sök efter nya meddelanden var X minut.

  4. Om du vill ändra hur ofta Windows Mail ska söka efter nya meddelanden anger du ett tal mellan 1 och 480 i kryssrutan Sök efter nya meddelanden var X minut.

Söka efter ny e‑post manuellt

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Klicka på Verktyg-menyn, Skicka och ta emot och på Skicka och ta emot alla.

    Eventuella e‑postmeddelanden Utkorgen i Windows Mail skickas och ny e‑post hämtas.

Tips!

  • Om du vill söka efter ny e‑post utan att skicka meddelandena i Utkorgen klickar du på Verktyg-menyn, Skicka och ta emot och på Ta emot alla.

  • Om du vill inaktivera automatisk hämtning av ny e‑post klickar du på Verktyg-menyn och på Alternativ. På fliken Allmänt avmarkerar du kryssrutan Sök efter nya meddelanden var X minut.