När en del maskinvaru- eller programvaruproblem inträffar på datorn – till exempel om ett program slutar fungera eller slutar svara – skapar Windows en problemrapport så att du kan söka efter en lösning. Du kan söka efter lösningar när som helst, eller ställa in så att Windows söker efter dem automatiskt. Mer information finns i Rapportera problem och söka efter lösningar automatiskt.

Söka efter lösningar på problem med hjälp av Kontrollpanelen

  1. Öppna Problemrapporter och -lösningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Problemrapporter och -lösningar.

  2. Klicka på Sök efter nya lösningar.

    Windows meddelar dig om det finns några åtgärder som kan vidtas för att lösa problem på datorn.

Obs!

  • Vissa problem och lösningar kan bara visas och åtgärdas av en administratör. Logga in på ett administratörskonto om du vill visa dessa problem.