Vissa datorprogram behöver en COM-port (även kallad seriell port) för att kunna kommunicera med en enhet med Bluetooth-stöd. Exempel:

  • Ett program som synkroniserar kontakter med en mobiltelefon

  • Ett program som extraherar GPS-koordinater (Global Positioning System) från en GPS-mottagare

När du använder guiden Lägg till Bluetooth-enhet för att lägga till en enhet med Bluetooth-stöd på datorn, skapar du en inkommande COM-port, där enheten kan ansluta till ett program på datorn, och en utgående COM-port, där programmet på datorn kan ansluta till enheten. Oftast behöver du bara använda en av dessa COM-portar.

Du kan avgöra vilken COM-port som ska användas genom att läsa informationen som följde med programmet eller enheten med Bluetooth-stöd eller gå till tillverkarens webbplats.

Om du fortfarande är osäker på vilken COM-port som ska användas provar du COM-portarna en i taget och använder sedan den port där programmet och enheten kan kommunicera med varandra.