Välja låg och kritisk energinivå för batteriet

Windows övervakar kontinuerligt batteriets energinivå och varnar när batterinivån når en låg eller kritisk nivå. När batterikapaciteten är låg visar batteriikonen på Aktivitetsfältet i Windows att batterinivån är låg. Du måste ha tid att sätt in ett fulladdat batteri, ansluta datorn till elnätet eller spara arbetet och stänga av den bärbara datorn. När batteriet är nästan helt slut ändras batteriikonen och visar att datorn har nått en kritisk batterinivå.

Välja låga och kritiska energinivåer

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

  2. Klicka på Ändra schemainställningar på sidan Markera ett energischema under det markerade schemat.

  3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

  4. Expandera Batteri på fliken Avancerade inställningar, expandera Låg energinivå och Kritisk energinivå och ange sedan önskat procentuellt värde för respektive nivå.

  5. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och klicka sedan på Stäng på sidan Ändra inställningarna för schemat.