Välja vilka bilder och videor som visas i Fotogalleriet

Fotogalleriet i Windows har utformats för att automatiskt visa bilder och videor i mappen Bilder på datorn. Du kan ändra innehållet i Fotogalleriet när du vill genom att lägga till och ta bort mappar, vilket är praktiskt om du lagrar vissa bilder och videor på andra platser än i mappen Bilder på datorn. Du kan också lägga till enskilda bilder och videor i Fotogalleriet utan att lägga till hela mappen.

Visa alla

Lägga till en mapp i Fotogalleriet

När du lägger till en mapp i Fotogalleriet visas alla bilder och videor i mappen där. Du kan bara lägga till en mapp i Fotogalleriet åt gången så du måste upprepa de här stegen för varje mapp du vill lägga till.

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på Lägg till mapp i galleriArkiv-menyn.

 3. Klicka på den mapp som innehåller de bilder och videor som du vill lägga till och klicka sedan på OK.

Varning!

 • Vissa mappar ska du undvika att lägga till i Fotogalleriet. Mappen Lokal disk till exempel kallas rotmappen eftersom den representerar hela hårddisken. Om du lägger till den här mappen i Fotogalleriet körs den mycket långsamt. Av liknande skäl bör du undvika att lägga till Windows-mappen och andra systemplatser i Fotogalleriet.

Lägga till en enstaka bild eller video i Fotogalleriet

Du kan lägga till enskilda bilder och videor i Fotogalleriet utan att automatiskt inkludera alla andra filer som lagras i samma mapp.

 1. Öppna mappen som innehåller bilden eller videon som du vill lägga till i Fotogalleriet.

 2. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 3. Dra bilden eller videon från mappen till fönstret Fotogalleriet.

  Bilden eller videon kopieras till mappen Bilder och läggs automatiskt till i Fotogalleriet.

Obs!

 • Du kan bara lägga till bilder och videor i Fotogalleriet. Om du försöker lägga till andra filtyper kopieras de till mappen Bilder men visas inte i Fotogalleriet.

 • Det finns många typer av bilder och alla visas inte i Windows Fotogalleri. Bilder med filnamnstillägget .gif visas till exempel inte i Fotogalleriet.

Ta bort en mapp från Fotogalleriet

När du flyttar en mapp från Fotogalleriet tar du inte bort den från datorn. Om du tar bort en mapp visas inte bilderna och videorna som fanns i mappen i Fotogalleriet, även om mappen finns kvar på datorn.

Du kan ta bort mappar som du har lagt till i Fotogalleriet när du vill, men du kan inte ta bort Fotogalleriets standardmappar. Om du tar bort en mapp visas den inte i Fotogalleriet. Du kan ta bort mappar från Fotogalleriet, men du kan inte ta bort enskilda bilder och videor. Du kan ta bort bilder från Fotogalleriet när du vill. Om du tar bort en bild tas den bort från datorn precis som om du tog bort den från mappen Bilder.

Du kan dessutom inte ta bort en undermapp utan att ta bort den översta mappen också. I följande exempel kan du ta bort mappen ”Familjen”, vilket också tar bort alla undermappar. Men du kan inte enbart ta bort mappen ”Barnen” eller ”Mor- och farföräldrar”.

Bild som visar undermappar i Fotogalleriet
Du kan inte ta bort en undermapp från Fotogalleriet utan att ta bort den översta mappen
 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. I navigeringsfönstret högerklickar du på mappen som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort från galleri.

Varning!

 • Fotogalleriet är ett sätt att visa och organisera bilder och videor. Här visas bilder och videor som du har lagrat i mappen Bilder och i andra mappar på datorn. Fotogalleriet ersätter inte mapparna på datorn. Därför ska du inte ta bort bilderna i Fotogalleriet eller mappen Bilder om du inte vill ta bort bilderna från datorn. Om du gör det tas bilderna bort från datorn och visas inte längre i mappen Bilder eller i Fotogalleriet.