Välja vilken text som Skärmläsaren ska läsa högt

Skärmläsaren läser texten på skärmen högt och beskriver skrivbordet och fönstren som är öppna. Du kan också ange att Skärmläsaren ska läsa högt när du skriver och även ange när något händer på skärmen (t.ex. när en dialogruta öppnas).

Skärmläsaren är inte tillgänglig för alla språk, så om stegen nedan inte fungerar är Skärmläsaren inte tillgänglig för ditt språk.

Välja texten som Skärmläsaren alltid ska läsa

 1. Öppna Skärmläsaren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och Skärmläsaren.

 2. Gör följande under rutan Huvudinställningar för Skärmläsaren:

  • Hör vad du skriver genom att markera kryssrutan Eka användarens tangenttryckningar.

  • Hör bakgrundshändelser, t.ex. meddelanden, genom att markera kryssrutan Meddela systemmeddelanden.

  • Hör ett meddelande när skärmen rullas genom att markera kryssrutan Meddela rullning av meddelanden.

Välja särskilda objekt som ska läsas upp

 1. Öppna Skärmläsaren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och Skärmläsaren.

 2. Ange vilken text Skärmläsaren ska läsa med hjälp av kortkommandona i tabellen nedan.

  Använd det här kortkommandot Om du vill
  Använd det här kortkommandot

  CTRL+SKIFT+RETUR

  Om du vill

  Få information om det aktuella objektet

  Använd det här kortkommandot

  CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

  Om du vill

  Läsa hela det markerade fönstret

  Använd det här kortkommandot

  CTRL+ALT+BLANKSTEG

  Om du vill

  Läsa det markerade fönstrets layout

  Använd det här kortkommandot

  ALT+HOME

  Om du vill

  Få information om det aktuella objektet

  Använd det här kortkommandot

  ALT+END

  Om du vill

  Få en sammanfattning av det aktuella objektet

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+SKIFT+G

  Om du vill

  Läsa en beskrivning av det markerade elementets beroende element

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+CTRL+G

  Om du vill

  Läsa en beskrivning av de element som inte är beroende av det markerade elementet men som är närliggande

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+CTRL+HOME

  Om du vill

  Starta navigeringsläget för den virtuella menyn som gör att du kan använda kommandona i Skärmläsaren utan att växla från programmet som du arbetar i

  Använd det här kortkommandot

  CTRL

  Om du vill

  Stoppa uppläsningen av text

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+Q

  Om du vill

  Flytta textmarkeringen till början av det föregående textmönstret

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+W

  Om du vill

  Flytta textmarkeringen till början av nästa textmönster

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+E

  Om du vill

  Flytta textmarkeringen till början av det aktuella textmönstret

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+R

  Om du vill

  Flytta textmarkeringen till slutet av det aktuella textmönstret

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+F2

  Om du vill

  Markera all text med det aktuella textmönstret

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+F3

  Om du vill

  Läsa det aktuella tecknet

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+F4

  Om du vill

  Läsa det aktuella ordet

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+F5

  Om du vill

  Läsa den aktuella raden

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+F6

  Om du vill

  Läsa det aktuella stycket

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+F7

  Om du vill

  Läsa den aktuella sidan

  Använd det här kortkommandot

  INSERT+F8

  Om du vill

  Läsa det aktuella dokumentet