Första gången som du ansluter till ett nätverk måste du välja en nätverksplats. Då ställs lämpliga brandväggsinställningar in automatiskt för det slags nätverk som du ansluter till. Om du ansluter till nätverk på olika platser (till exempel hemma, på ett kafé eller på jobbet) väljs alltid en lämplig säkerhetsnivå om du väljer en nätverksplats.

Det finns tre nätverksplatser: Hem, Arbete och Offentlig plats.

Hem eller Arbete

Välj en av dessa platser för hemnätverk och små kontorsnätverk om du känner och litar på användarna och enheterna i nätverket. Nätverksupptäckt, som gör att du kan se de andra datorerna och enheterna i ett nätverk och tillåter andra nätverksanvändare att se din dator, är aktiverat som standard. Mer information finns i Vad är nätverksupptäckt?

Offentlig plats

Välj den här platsen för nätverk på allmänna platser (till exempel ett kafé eller en flygplats). Inställningarna för den här platsen hindrar datorn från att vara synlig för andra datorer i närheten och skyddar den från skadliga program från Internet. Nätverksupptäckt är inaktiverat för platser av det här slaget.

Obs!

  • Om det bara finns en dator i nätverket och du vet att du inte behöver dela filer eller skrivare är "Offentlig plats" det säkraste valet.

Ändra nätverksplatsens typ

Om datorn ingår i en domän kan du inte ändra nätverksplatsens typ, eftersom den bestäms av nätverksadministratören.

  1. Logga in i nätverket.

  2. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

  3. Klicka på Anpassa och klicka sedan på Offentlig (för nätverk på allmänna platser) eller Privat (för hemnätverk eller nätverk på arbetsplatsen). Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. Klicka på Nästa och sedan på Stäng.

Varning!

Var är det som gör att ett hemnätverk eller ett kontorsnätverk är säkert att ansluta till?

Kontrollera att hem- eller kontorsnätverket är konfigurerat på följande sätt så att det är säkert att ansluta till:

  • Trådlösa nätverksanslutningar ska vara krypterade med WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi-Fi Protected Access). (I fallet WPA är WPA2 att föredra.)

  • En brandvägg eller en enhet som utför NAT-översättning (Network Address Translation) ska vara ansluten mellan datorn eller den trådlösa basstationen och kabel- eller DSL-modemet.

Mer information finns i avsnittet Vilka är de olika säkerhetsmetoderna för trådlösa nätverk? och Göra nätverket säkrare.

Hur Windows-brandväggen påverkar nätverksplatser

Platsen "Offentlig plats" hindrar vissa program och tjänster från att köras. Det sker i syfte att skydda datorn från obehöriga då du är ansluten till ett nätverk på allmän plats. Om du är ansluten till ett offentligt nätverk och Windows-brandväggen är aktiv, kan vissa program eller tjänster be om att få ansluta till Internet (så att de kommer ut genom brandväggen) så att de fungerar som det är tänkt.

Om du tillåter det hävs blockeringen för alla nätverk med samma platstyp som nätverket som du för närvarande är ansluten till av Windows-brandväggen. Om du exempelvis ansluter till ett nätverk på ett kafé, väljer "Offentlig plats" som platstyp och häver blockeringen för ett snabbmeddelandeprogram, hävs blockeringen för programmet i alla nätverk på platsen "Offentlig plats"

Om du häver blockeringen för flera program medan du är ansluten till ett offentligt nätverk, kanske du bör ändra nätverksplatsen till "Hem" eller "Arbete" i stället. Det kan vara säkrare att bara ändra ett enskilt nätverk i stället för alla offentliga nätverk som du ansluter till. Tänk dock på att datorn är synlig för andra i nätverket om du gör en sådan ändring.