ClearType: vanliga frågor och svar

Här är svaren på några vanliga frågor om ClearType.

Visa alla

Vad är ClearType?

ClearType är en teknik för visning av datorteckensnitt så att de ser tydliga och jämna ut. Med ClearType blir texten på skärmen mer detaljerad och därmed blir den enklare att läsa under längre perioder utan att man upplever att ögonen ansträngs och att man blir trött i huvudet. Det fungerar särskilt bra när du använder en LCD-bildskärm, t.ex. en platt bildskärm, en bärbar dator eller mindre handdatorer.

Hur skaffar jag ClearType?

ClearType är aktiverat som standard i Windows. Men om det av någon anledning skulle vara inaktiverat kan du aktivera det igen.

Aktivera ClearType

  1. Öppna Inställningar för utseende genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och till sist på Fönsterfärg och utseende. Om dialogrutan Inställningar för utseende inte öppnas, klickar du på Öppna egenskaper för klassiskt utseende.

  2. Klicka på Effekter.

  3. Markera kryssrutan Använd följande metod för att utjämna kanterna på skärmteckensnitt i dialogrutan Effekter.

  4. Klicka på ClearType i listan och sedan på OK.

Obs!

  • Oavsett om du väljer Standard eller ClearType i listan måste du ha ett grafikkort och en bildskärm som stöder en färginställning på minst 256 färger. Bäst resultat får du med inställningen Hög (24-bitars färg) eller Högst (32-bitars färg). Du kan ändra färgkvaliteten i Bildskärmsinställningar på Kontrollpanelen.

    Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

Varför har ClearType utvecklats?

ClearType utvecklades för att göra det möjligt att läsa text på skärmen under längre perioder. Det är stor skillnad mellan att läsa många tryckta sidor och att läsa samma textmängd på en datorskärm och forskare ville ta reda på varför det är så. Därför undersökte de vilka typografiska kvaliteter det är som gör att den mänskliga hjärnan kan känna igen bokstäver och omvandla dem till ord, meningar och i —slutändan— en betydelse.

De upptäckte att läsningen, för att den kunna ske ihållande, till stor del måste vara en omedveten aktivitet. Om bokstäverna är alltför ojämna eller inte flyter ihop enkelt till lättigenkännbara mönster, blir läsaren mer fokuserad på enskilda tecken och distraheras från att ta till sig textens övergripande mening. Det är därför det kan vara tröttsamt att läsa text på skärmen. ClearType jämnar ut utseendet på bokstäverna så att läsaren kan fokusera på idéer i stället för att behöva koncentrera sig på bildskärmen.

Hur fungerar det?

Innan du kan förstå hur ClearType fungerar bör du först förstå lite mer om bildskärmsgrafik. Visningen på en bildskärm består av bildpunkter. Bildpunkter ligger också till grund för de olika bokstavsstilarna i varje teckensnitt.

Varje bildpunkt i ett teckensnitt har tre beståndsdelar: rött, blått och grönt.

ClearType förbättrar upplösningen genom att slå på och av var en av de här färgerna i bildpunkten. Innan ClearType fanns måste hela bildpunkten slås på eller av. Den här strängare styrningen av de röda, blå och gröna fraktionerna i en bildpunkt kan öka tydligheten på en LCD-bildskärm med upp till 300 procent.

Vilken typ av bildskärm behöver jag för att dra nytta av ClearType: LCD eller CRT?

Du kan använda båda typerna av bildskärmar, men du får störst fördel av det om du använder en LCD-bildskärm. Detta beror på att ClearType har utvecklats för att fungera med LCD-tekniken, som behåller specifika bildpunkter på specifika platser. ClearType drar fördel av att bildpunkterna finns på bestämda platser genom att slå på eller av bildpunktens fraktioner. En CRT-bildskärm fungerar inte på samma sätt med ClearType, eftersom den använder en elektronstråle för att alstra, eller flytta på, bildpunkter i stället för att hålla dem stilla.

Du kan dock uppleva en viss förbättring av tydligheten när du använder ClearType på en CRT-bildskärm, eftersom ClearType jämnar ut ojämna kanter på teckensnitt. Detta kallas kantutjämning.

Kan jag finjustera ClearType?

Ja. Du kan använda onlinejusteraren om du vill justera läsbarheten för bildskärmsobjekt ytterligare.

Gå till Microsoft-webbplatsen för typografi och följ instruktionerna för att finjustera ClearType.

Finns det teckensnitt som är optimerade för ClearType?

Ja. I den här versionen av Windows finns nya teckensnitt som har utformats för att fungera med ClearType, bl.a. Constantia, Cambria, Corbel, Candara, Calibri och Consolas.

De här teckensnitten finns i teckensnittsmappen.

Öppna Teckensnitt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning och sedan på Teckensnitt.