Inställningar för färghantering: vanliga frågor

Här är några svar på vanliga frågor om färghantering. Det finns också mer information om färghantering på webbplatsen Microsoft Image Color Management.

Visa alla

Vad är färghantering?

Färghantering är ett system som används för att säkerställa att färginnehållet återges som du vill överallt – inklusive i enheter som bildskärm och skrivare.

Varför behövs färghantering?

Olika typer av enheter har olika färgegenskaper och funktioner. På bildskärmar visas t.ex. inte samma färger som en skrivare kan skriva ut. Det beror på de helt olika processer som används i varje enhet för att återge färginnehåll. Skannrar och kameror har också olika färgegenskaper. Till och med olika program tolkar och bearbetar ibland färger på olika sätt. Utan ett konsekvent färghanteringssystem kan samma bild se olika ut på var och en av dessa enheter. Hur färg visas beror också på visningsförutsättningar (t.ex. omgivande belysning). Det beror på att det mänskliga öga anpassar sig på olika sätt till olika förutsättningar, till och med när vi ser på samma bild.

Följden är att färghantering bevarar förhållandena i färginnehållet så att en godtagbar återgivning kan uppnås på enheter med olika färgfunktioner och med olika visningsförutsättningar. Detta kräver färghanteringssystem för att styra förhållandena mellan enhetsegenskaper och visningsförutsättningar för att få godtagbara resultat.

Vad är färgprofiler?

En färgprofil är en fil som beskriver färgegenskaperna för en viss enhet när den är i ett visst skick. I profilerna kan det också finnas information som definierar visningsförutsättningar eller gamut-matchningsmetoder. När du arbetar med datorns färghanteringssystem kan färgprofiler bidra till att säkerställa att färginnehållet återges på ett godtagbart sätt, oavsett enhet eller visningsförutsättning. När en ny enhet ansluts till datorn installeras vanligen färgprofilen för enheten automatiskt.

Vad är ett färgområde?

Ett färgområde är en tredimensionell modell där färgers nyans, värde och kroma beskrivs i diagram för att motsvara en enhets återgivningsegenskaper.

När bör jag ändra färghanteringsinställningarna?

Eftersom standardinställningarna för färghantering vanligen är bra, bör du bara ändra inställningarna om du har särskilda färghanteringskrav som inte uppfylls av de aktuella inställningarna. Följden är att dessa alternativ vanligen är avsedda för experter på färg.

Du kan vilja ändra inställningarna för färghantering om du vill göra någon av dessa saker:

 • Lägga till eller ta bort en färgprofil

 • Associera en annan färgprofil med en av dina enheter.

 • Ändra standardfärgprofil för en av dina enheter.

 • Ändra standardinställning för färgkonvertering eller färgområde.

Var ändrar jag datorns inställningar för färghantering?

Du kan ändra datorns inställningar för färghantering genom att öppna Färghantering på Kontrollpanelen.

 • Öppna Färghantering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och Färghantering.

Hur lägger jag till en färgprofil för en av mina enheter?

Färgprofiler läggs vanligen till automatiskt under installationen av nya enheter. Färgprofiler kan också läggas till med färghanteringsverktyg, t.ex. kalibreringsenheter för bildskärmar. Följden är att det troligen redan finns profiler för dina enheter. Men om du behöver installera en ny profil, följer du nedanstående steg:

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och Färghantering.

 2. Klicka på fliken Profiler och klicka sedan på Lägg till.

 3. Välj den nya färgprofilen och klicka sedan på Öppna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Varför skulle en enhet ha flera färgprofiler?

En färgprofil representerar färgegenskaperna för en viss enhet i ett visst skick. En förändring som leder till en ändring av en enhets färgbeteende kan kräva en separat profil. Dessutom kan profiler optimeras för olika typer av projekt. Det kan t.ex. följa med flera profiler med en skrivare, som var och en är avsedd för olika typer av papper eller bläck.

Vad är WCS?

WCS, som står för Windows Color System, är ett avancerat färghanteringssystem som finns i de nyaste versionerna av Windows. WCS stöder ICC-profilbaserad (International Color Consortium) färghantering men innehåller dessutom avancerade funktioner som inte finns i befintliga system för ICC-färghantering.

Varför går det att ange både WCS- och ICC-profiler i inställningarna för färghantering?

Windows har stöd för både WCS- och ICC-profiler för att erbjuda så många valmöjligheter som möjligt när det gäller att anpassa färghanteringsalternativ och färgarbetsflöden.

Hur väljer jag en profil som jag vill associera med en enhet?

Om det finns flera installerade profiler för en enhet kan du ange vilka du ska använda till ett visst projekt. Gör så här:

 1. Öppna Färghantering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och Färghantering.

 2. Klicka på fliken Enheter och klicka sedan på profilen som du vill använda.

  Om du vill att profilen ska vara standardprofil för enheten klickar du på Ange som standard.

Obs!

 • Du kanske också kan välja färgprofiler i ditt bild- eller grafikredigeringsprogram. Om du ändrar profilen i ett program påverkar det vanligen bara det programmet. Standardprofilerna i Färghantering används när inget särskilt val har gjorts i något annat program.

Jag ser en inställning för "standardkonvertering" på fliken Avancerat i Färghantering. Vad är det och ska jag någonsin ändra denna standardinställning?

En färgkonvertering bestämmer hur färger återges vid byte från en enhet (och därmed från ett färgområde) till en annan. Du kan betrakta färgkonvertering som ett sätt att återge färger. Det är den metod som används i Windows för att välja rätt färger vid visning eller utskrift.

Om ett program inte har en egen färgkonvertering kan du ange den standardkonvertering som används. Det finns fyra vanliga färgkonverteringar som täcker de flesta användningar. Beroende på färgkonverteringen kan en bild visas på olika sätt, eftersom den återges med olika områden med tillgängliga färger i Windows. Nedan följer de fyra färgkonverteringar som ofta används.

Färgkonvertering Används vanligen
Färgkonvertering

Perceptuell (fotografier)

Används vanligen

Bäst för fotografier. När färger konverteras från en enhets färgområde till ett annat bevaras förhållandet mellan färgerna.

Färgkonvertering

Relativ kolorimetri (streckbilder)

Används vanligen

Bäst när få särskilda färger måste matchas exakt, t.ex. vid återgivning av logotypgrafik. Detta är också det bästa valet för det sista omvandlingsskedet i förhandsgranskning vid utskrift. De färger som ligger inom tillåtet färgområde för båda enheterna ändras inte, men andra färger kan ändras, vilket kan ge en komprimerad färgton. Färgkonvertering med relativ kolometri matchar vitt från källenhetens färgområde mot vitt i målenhetens färgområde.

Färgkonvertering

Absolut kolometri (simulerat papper)

Används vanligen

Bäst vid det sista omvandlingsskedet när du gör korrektur där du vill återge pappersfärgen i resultatet. Färgkonvertering med absolut kolometri skiljer sig från relativ kolometri genom att vitt i källfärgområdet inte matchas mot vitt i målfärgområdet.

Färgkonvertering

Färgmättnad (diagram och figurer)

Används vanligen

Bäst för grafik där det är viktigare med intensiva färger än realistiska färger, t.ex. diagram och figurer åt företag. När färger konverteras från en enhets färgområde till ett annat bevaras den relativa nyansen, men färgerna kan växla.

Obs!

 • Under fliken Avancerat kan du ange en matchning mellan WCS-gamut-matchningsprofiler och de fyra vanliga färgkonverteringarna. Vanligen bör du bara ändra dessa konverteringsmatchningar om du har installerat plugin-program för WCS-gamut-matchning från tredje part och du vill använda dem i stället för den WCS-gamut-matchning som är standard. De flesta användare behöver aldrig ändra de här inställningarna.