Jämföra filsystemen NTFS och FAT

Ett filsystem är den underliggande strukturen en dator använder sig av för att organisera data på en hårddisk. Om du installerar en ny hårddisk måste den partitioneras och formateras med hjälp av ett filsystem innan du kan börja lagra data eller program. I Windows har du tre alternativ att välja mellan: NTFS, FAT32 och den äldre och numera sällan använda FAT (kallas även för FAT16).

NTFS

NTFS är att föredra som filsystem för denna version av Windows. Det har många fördelar framför det äldre filsystemet FAT32, bland annat:

  • Funktionalitet för att automatiskt återställa sig efter vissa diskrelaterade fel, vilket FAT32 saknar.

  • Förbättrad stöd för större hårddiskar.

  • Bättre säkerhet eftersom du kan använda dig av behörighet och kryptering så att endast godkända användare har åtkomst till vissa filer.

FAT32

FAT32 och det mera sällan använda FAT användes i äldre versioner av Windows operativsystem, bland annat Windows 95, Windows 98, och Windows Millennium Edition. FAT32 saknar den säkerhet NTFS erbjuder. Om du har en FAT32-partition eller -volym på datorn, kan följaktligen vilken användare som helst med åtkomst till din dator läsa alla filer på den. FAT32 har även begränsningar med avseende på storleken. Du kan inte skapa en FAT32-partition som är större än 32GB i denna version av Windows, och du kan inte lagra en fil som är större än 4GB på en FAT32-partition.

Huvudskälet för att använda FAT32 är om du har en dator som ibland körs på Windows 95, Windows 98 eller på Windows Millennium Edition och ibland körs på denna version av Windows, som kallas för konfiguration med flervalsstart. I så fall behöver du installera det äldre operativsystemet på en FAT32- eller FAT-partition och se till att det är fråga om en primär partition (som kan stå som värd för ett operativsystem). Om fler partitioner används som du behöver komma åt när du använder dessa tidigare versioner av Windows måste de också formateras med FAT32. Dessa äldre versioner av Windows kan komma åt NTFS-partitioner eller volymer via ett nätverk, men inte på datorn.