Maximera arbetstiden för en batteriladdning

Har du någon gång råkat ut för att batteriet har tagit slut mitt i ett viktigt möte eller under en långflygning? Trots framsteg med att få fram effektivare batterier räcker din bärbara dator bara en viss tid på en laddning. Hemligheten är att få ut så mycket som möjligt av den tillgängliga batterikapaciteten.

Troligen har du redan kommit på sätt att hålla din bärbara dator med ström oavsett var du är. Du kanske har med dig ett extra batteri eller nätkabeln så att du kan ladda din bärbara dator så fort du har tillgång till ett strömuttag (läs alltid tillverkarens instruktioner för hur du på bästa sätt laddar ditt batteri).

Om dessa strategier misslyckas finns här några andra sätt att förlänga din dators batteritid.

Välj ett energischema som sparar energi. Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr den bärbara datorns energiförbrukning.Windows Vista har tre standardenergischeman:

  • Balanserad. Erbjuder full prestanda när du behöver det men sparar batteri när datorn är inaktiv.

  • Energisparläge. Det bästa valet för att öka batteritiden. Kostnaden? Försämrad prestanda.

  • Hög prestanda. Maximerar systemets prestanda på bekostnad av batteritiden.

Ändra energischema

  1. Klicka på batterimätaren som visas i meddelandefältet, i Aktivitetsfältet i Windows.

  2. Välj ett av de tre standardenergischeman: Balanserad, Energisparlägeeller Hög prestanda.

Du kan också skapa dina egna standardengerischeman. Mer information finns i avsnittet Energischeman: vanliga frågor och svar.

Reducera bildskärmens ljusstyrka. Bildskärmen kan förbruka mer energi än någon annan maskinvara — t.o.m. mer än hårddisken och datorns processor (CPU). Vissa bärbara datorer har en speciell knapp eller funktion för att ändra bildens ljusstyrka (läs dokumentationen som medföljde datorn eller gå till tillverkarens webbplats). Du kan också ofta ändra bildskärmens ljusstyrka från Windows Mobilitetscenter. Windows Mobilitetscenter finns tillgängligt i Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business och Windows Vista Ultimate. Om du vill veta mer söker du efter “Windows Mobilitetscenter” i Hjälp och support.

Minska inaktivitetsperioden innan Windows stänger av bildskärmen. När du inte använder den bärbara datorn — även under kortare perioder — kan du spara energi genom att låta Windows stänga av bildskärmen efter en kort inaktivitetsperiod.

Välja när Windows stänger av bildskärmen

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

  2. Klicka på Ange när skärmen ska stängas av på sidan Markera ett energischema.

  3. På sidan Ändra inställningarna för schemat, bredvid Stäng av skärmen, anger du vilka inställningar för bildskärm och viloläge som ska användas när den bärbara datorn körs på batteriström och när den är nätansluten.

  4. Klicka på Spara ändringar.

Stäng av eller ta bort enheter du inte använder. Många USB (universal serial bus)-enheter förbrukar alltid energi när de är anslutna. Om du använder en USB-mus kan du spara energi genom att koppla från musen och använda en TouchPad eller Tablet PC-penna. Om du använder en USB-flash-enhet tar du ut den när du inte använder den.

Inaktivera PC Card-kort och integrerade trådlösa enheter. Dessa enheter förbrukar också energi. Stäng av dem om du inte behöver dem när du arbetar.

Tänk på din bärbara dator som en bil och på batterimätaren som bilens bensinmätare. Ju fortare du kör, desto mer bensin förbrukar bilens motor, och desto färre mil kan du färdas på en full tank. På samma sätt är det med den bärbara datorn. När du utför åtgärder som förbrukar mycket energi räcker inte batteriet lika länge, så du kommer inte att kunna använda den bärbara datorn lika länge.

Hur exakt är batterimätaren?

Batterimätaren är inte helt rättvisande i alla situationer. En bärbar dators energiförbrukning varierar beroende på vad du gör och hur lång tid aktiviteten pågår (det tar t.ex. längre tid att titta på en DVD-film än att läsa ett e‑postmeddelande). Därför kan den laddning och beräknade återstående tid som batterimätaren rapporterar innehålla en viss fördröjning. När ett batteri blir äldre visas också full laddning som mindre än 100 procent och äldre batterier tar slut fortare än nya batterier.

Precisionen i batterimätarens rapport — hur många procent av en full laddning som återstår och hur länge du kan använda den bärbara datorn innan du måste ansluta den till elnätet eller byta batteri — beror på flera faktorer. De flesta av dessa faktorer faller under följande två kategorier:

Vad du använder den bärbara datorn till. Vissa aktiviteter förbrukar mer energi än andra. Att växla mellan aktiviteter där skillnaden i strömförbrukning är stor påverkar hur fort den bärbara datorn förbrukar energi från batteriet. Detta kan innebära skillnader i beräkningen av hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Den återstående tid som batterimätaren rapporterar beror på vad du för tillfället gör och påverkas av vad du tänker göra härnäst.

Batteriet och sensorkretsar. De flesta bärbara datorer använder litiumjonbatterier. Precis som de flesta batterier förlorar ett litiumjonbatteri gradvis sin förmåga att lagra energi när det blir äldre, oavsett om du laddar det eller inte. Med tiden kommer den förändrade lagringskapaciteten att påverka batterimätarens precision.

Obs!

  • Om du ofta gör slut på och laddar om ett litiumjonbatteri kan det snabbt förlora förmågan att hålla laddningen. Rådet att göra slut på och sedan ladda om ett batteri avser nickelkadmiumbatterier och, i viss utsträckning, nickelmetallhydridbatterier. Litiumjonbatterier räcker längre om du laddar dem ofta och lite åt gången, så att de håller en laddning på cirka 40 procent av kapaciteten.

Andra faktorer som påverkar batterimätarens information är kretsarna som mäter variationer i batteritemperatur och energiförbrukning, och de ekvationer kretsarna använder för att beräkna återstående laddning och användningstid. Nyare "smarta" batterier är utrustade med kretsar som beräknar dessa värden och rapporterar informationen till batterimätaren. Äldre batterier använder mindre sofistikerade kretsar som kan vara mindre korrekta.

Om inte batteriet till den bärbara datorn håller laddningen, eller om du måste ladda om det flera gånger om dagen, bör du byta ut batteriet.

Dessa tips kan hjälpa dig att maximera arbetstiden för en batteriladdning och undvika problem orsakade av ett tomt batteri.