Konvertera filer före synkronisering i Windows Media Player: vanliga frågor

Här följer svar på några vanliga frågor om hur filer konverteras före synkronisering i Windows Media Player. Om din fråga inte finns här kan du gå till webbsidan med vanliga frågor om Windows Media Player (sidan kan vara på engelska).

Visa alla

Är det alltid nödvändigt att konvertera en fil före synkronisering?

Nej. Konvertering av filen görs endast när enheten är optimerad för en viss kvalitetsnivå och/eller ett visst format. Konverteringen påverkar inte originalfilen.

Kan jag stänga av konverteringen?

I viss äldre utrustning går det att stänga av konverteringen. För en enhet som stöder transportprotokollet MTP (Media Transport Protocol) är det dock inte möjligt, eftersom MTP-enheter rapporterar till Windows Media Player om konvertering krävs så att det säkert ska gå att spela filerna på enheten. Kom ihåg att om du har en enhet där konverteringen går att stänga av kan en avstängning medföra att filen inte går att spela upp. Det är inte heller säkert att enheten fungerar som förväntat om du synkroniserar filer som överstiger enhetens kapacitet. Du rekommenderas därför att alltid tillåta konvertering före synkronisering. Om du vill stänga av konverteringen, för enheter som stöder detta, gör du på följande sätt:

 1. Klicka på pilen under fliken Synkronisera, peka på enheten och klicka därefter på Avancerade alternativ.

 2. Dialogrutan Egenskaper för enheten öppnas. Klicka på fliken Kvalitet och avmarkera sedan kryssrutan Konvertera musik, bilder, videor och TV-program när enheten kräver det (rekommenderas).

Kan jag välja kvalitet på filerna som konverteras?

Ja. Du rekommenderas att välja automatisk inställning av kvalitetsnivå i Windows Media Player för att säkerställa att enheten ska kunna spela filerna. Kontrollera i dokumentationen till enheten att kvalitetsnivån stöds om du vill synkronisera filer med hög kvalitetsnivå. Observera att om du synkroniserar en fil, med en lägre kvalitetsnivå än den av dig angivna, synkroniseras filen på filens kvalitetsnivå (kvalitetsnivån kan inte höjas). Gör så här om du vill ändra kvalitetsnivån på konverterade filer:

 1. Klicka på pilen under fliken Synkronisera, peka på enheten och klicka därefter på Avancerade alternativ.

 2. Dialogrutan Egenskaper för enheten öppnas. Klicka på fliken Kvalitet och välj sedan kvalitetsinställningar för musik och video. (Du kan inte ange kvalitetsinställning för att konvertera bilder.) Den aktuella bithastigheten för filen kan avvika något från den bithastighet du väljer.

Du kan även välja att använda extra datorkraft för Windows Media Player om du vill öka kvaliteten på konverterade videofiler. Det gör du genom att:

 1. Klicka på pilen under fliken Synkronisera och sedan på Fler alternativ.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Prioritera kvalitet före hastighet vid konvertering av video (ökar konverteringstiden) i dialogrutan Alternativ för filkonvertering.

Finns det något sätt att minska tiden som konverteringen tar?

Ja. Du kan aktivera bakgrundskonvertering om du har ställt in din enhet på automatisk synkronisering. När du gör det förkortas tiden för synkroniseringen genom att filer som kräver konvertering konverteras i bakgrunden. För videofiler är bakgrundskonvertering standardinställning. Om du vill aktivera bakgrundskonvertering för ljudfiler gör du på följande sätt:

 1. Klicka på pilen under fliken Synkronisera och sedan på Fler alternativ.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Tillåt konvertering av ljudfiler i bakgrunden i dialogrutan Alternativ för filkonvertering.

När du har aktiverat bakgrundskonvertering startar den så snart följande villkor är uppfyllda:

 • Du kör Windows Media Player och datorn har varit inaktiv (inga indata från musen eller tangentbordet) under 10 minuter.

 • Enheten är frånkopplad från datorn. (Om enheten är ansluten konverterar och synkroniserar du filerna med Windows Media Player.)

 • Datorn är ansluten till nätström (ej batteridrift).

När konverteringen har startats kan du använda datorn igen. Windows Media Player måste fortsätta köras under hela konverteringen, men du kan minimera det till aktivitetsfältet i Windows. Konverteringen körs i prioritetsklassen IDLE vilket innebär att alla oanvända resurser i datorn används till konverteringen utan att påverka din egen användning av datorn. Konverteringen avbryts om något av följande inträffar:

 • Alla filer är konverterade.

 • Du avslutar Windows Media Player.

 • Mappen där du sparar konverterade filer är full upp till angiven nivå.

 • Du byter till batteridrift (konverteringen fortsätter när du ansluter datorn till nätström igen).