Kopiera filer till en annan dator

Du kan använda Windows när du vill kopiera filer mellan datorer som är anslutna i samma nätverk. Om inte båda datorerna är anslutna till samma nätverk kan du inte göra på det här sättet. Kopiera i stället filerna med hjälp av någon typ av flyttbart media som kan läsas av båda datorerna.

Du måste veta namnet på den dator du vill kopiera filerna till. Om du inte känner till namnet frågar du någon som använder den andra datorn eller går själv till den och ser efter (information om hur du kontrollerar en dators namn finns senare i det här hjälpavsnittet).

  1. På den dator som innehåller filerna du vill kopiera klickar du på StartBild på Start-knappen. I Sökrutan skriver du två omvända snedstreck (\\), följda av namnet på den dator du vill kopiera filerna till (t.ex. \\minbärbara) och trycker sedan på Retur.

  2. Öppna den mapp på den andra datorn som du vill kopiera filerna eller mapparna till.

  3. Öppna den plats på den här datorn som innehåller den fil eller mapp du vill kopiera.

  4. Dra filen eller mappen du vill kopiera till aktuell plats på den andra datorn.

Kommentarer

  • Om du får problem med åtkomst till den andra datorn eller med att visa mappar på den kanske du inte har rätt behörighet för delning. Mer information finns i Felsöka "åtkomst nekad" när filer eller mappar öppnas.

  • Om du behöver ta reda på namnet på datorn gör du så här:

    1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

    2. Sök efter datorns namn under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.