Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Om du vill skapa en partition eller volym (dessa två termer används ofta synonymt) på en hårddisk måste det finnas antingen ett icke-allokerat (tomt) område på hårddisken eller ledigt utrymme inom en utökad partition på hårddisken.

Om det inte finns något icke-allokerat utrymme kan du skapa det genom att krympa en befintlig partition, ta bort en partition eller använda ett partitioneringsprogram från tredje part. Mer information finns i Kan jag partitionera om hårddisken? Mer information om hur du formaterar om en hårddisk finns i avsnittet "Vad betyder formatera om?" nedan.

Visa alla

Skapa och formatera en partition (volym)

När du skapar partitioner på en standarddisk med hjälp av Diskhantering, formateras de tre första volymerna som primära partitioner. Från och med den fjärde volymen kommer var och en av volymerna att konfigureras som en logisk enhet inom en utökad partition. Mer information finns i Vad är partitioner och logiska enheter?

 1. Öppna Datorhantering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och Administrationsverktyg. Dubbelklicka sedan på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Diskhantering under Lagring i navigeringsfönstret.

 3. Högerklicka på ett område på hårddisken som inte är allokerat, och klicka sedan på Ny enkel volym.

 4. Klicka på Nästa i guiden Ny enkel volym.

 5. Ange storleken för volymen som du vill skapa i megabyte (MB) eller godkänn den maximala storleken och klicka sedan på Nästa.

 6. Acceptera standardenhetsbeteckningen eller välj en annan enhetsbeteckning för partitionen och klicka sedan på Nästa.

 7. Gör något av följande i dialogrutan Formatera partition:

  • Om du inte vill formatera volymen på en gång klickar du på Formatera inte den här volymen och sedan på Nästa.

  • Om du vill formatera volymen med standardinställningarna klickar du på Nästa.

 8. Granska dina val och klicka sedan på Slutför.

Formatera en befintlig partition (volym)

Varning

 • När du formaterar en volym går alla data på partitionen förlorade. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla data du vill behålla innan du börjar.

 • Det går inte att formatera en disk eller partition medan den används, inklusive den partition som innehåller Windows.

 • Snabbformatering är ett formateringsalternativ som skapar en ny filtabell, men som inte skriver över eller raderar volymen. En snabbformatering är mycket snabbare än en vanlig formatering, som helt raderar befintliga data på volymen.

 1. Öppna Datorhantering genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och Administrationsverktyg. Dubbelklicka sedan på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Diskhantering under Lagring i navigeringsfönstret.

 3. Högerklicka på den volym som du vill formatera och klicka sedan på Formatera.

 4. Om du vill formatera volymen enligt standardinställningarna klickar du på OK i dialogrutan Formatera. Klicka därefter på OK igen.

Vad betyder formatera om?

Att formatera om innebär att formatera en hårddisk eller partition som redan är formaterad eller innehåller data. Omformatering av en disk raderar alla data på disken.

Förr rekommenderades användare ibland att formatera om en hårddisk och installera om Windows för att korrigera allvarliga datorproblem. Omformateringen löste problemet på bekostnad av att alla data som sparats på datorn raderades. Därefter fick användaren installera om alla program från de ursprungliga installationsfilerna eller installationsskivorna för att sedan återställa personliga filer, som dokument, musik och bilder, från tidigare gjorda säkerhetskopior.

Den här versionen av Windows erbjuder ett antal mindre drastiska återställningsalternativ, som är bättre utgångspunkter när du behöver korrigera problem med datorn. Mer information hittar du i Windows Hjälp och support om du söker efter "alternativ för systemåterställning". Att formatera om hårddisken och installera om alla program bör betraktas som en sista utväg, efter att alla andra återställnings- och diagnosalternativ har prövats.

Det går inte att formatera om en disk eller partition medan den används, inklusive den partition som innehåller Windows. Det här är en säkerhetsfunktion, som hindrar dig från att ta bort Windows av misstag. Om du vill formatera om datorns hårddisk och installera om Windows, startar du om datorn med hjälp av installationsskivan för Windows (det här kallas för att starta från installationsskivan). Under installationsprocessen kan du partitionera och formatera om hårddisken och därefter installera om Windows. Den här processen raderar alla filer och program på hårddisken, så glöm inte att säkerhetskopiera dina data och program innan du börjar. Mer information hittar du om du gör en sökning i Windows Hjälp och support efter "installera och installera om Windows".