Beskära en bild

Om du inte är nöjd med hur en bild är komponerad kan du använda Fotogalleriet i Windows för att beskära bilden så att kompositionen förbättras eller för att zooma in på vissa delar av motivet.

 1. Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

 2. Klicka på den bild som du vill korrigera och klicka sedan på Rätta till i verktygsfältet.

 3. Klicka på Beskär bild.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på en specifik utskriftsproportion i listan om du vill ändra bildens proportioner. Om du inte är intresserad av att skriva ut bilden så att den passar in i någon av standardstorlekarna för ramar kan du klicka på Anpassad. Då kan du ställa in de proportioner som du vill för bilden, eller välja Original, vilket gör att de ursprungliga proportionerna för bilden bibehålls.

  • Om du vill göra bilden större eller mindre kan du klicka i ett hörn av beskärningsramen och dra i den. Om du valt en utskriftsstorlek kommer beskärningsramen att behålla de rätta proportionerna för den valda utskriftsstorleken medan du ändrar storleken. Om du klickade på Anpassad kan du ställa in vilken bredd eller höjd som helst som du vill ha. Om du klickade på Anpassad men ändå vill behålla bildens ursprungliga proportioner kan du hålla ned Skift medan du drar i ett hörn i beskärningsramen.

  • Om du vill ändra kompositionen kan du dra runt beskärningsramen inuti bilden.

  • Om du vill rotera beskärningsramen så att bilden beskärs i höjdled eller i sidled klickar du på Rotera ram.

 5. Klicka på Använd.