Datatexekveringsskydd: vanliga frågor

Här följer svar på några vanliga frågor om Dataexekveringsskydd.

Visa alla

Vad är dataexekveringsskyddet?

Dataexekveringsskyddet är en säkerhetsfunktion som kan förhindra att virus och andra säkerhetsrisker skadar datorn. Dataexekveringsskyddet kan skydda datorn genom att övervaka program och kontrollera att de använder systemminnet på ett säkert sätt. Om ett program försöker köra (exekvera) kod från minnet på ett felaktigt sätt stängs programmet av dataexekveringsskyddet.

Vilka program övervakas av dataexekveringsskyddet?

Dataexekveringsskyddet övervakar automatiskt viktiga program och tjänster i Windows. Du kan öka skyddet genom att låta dataexekveringsskyddet övervaka alla program. Information om hur du ökar dataexekveringsskyddet finns i Ändra inställningarna för dataexekveringsskyddet.

Är det säkert att köra ett program igen om det har stängts av dataexekveringsskyddet?

Ja, men endast om du låter dataexekveringsskyddet vara aktiverat för programmet så att Windows kan fortsätta att spåra försök att köra kod från skyddade minnesadresser och förebygga angrepp.

Är datorn utsatt för ett angrepp om dataexekveringsskyddet hela tiden stänger samma program?

Om du använder de rekommenderade säkerhetsinställningarna och antivirusprogrammet inte hittar något hot är datorn troligen inte utsatt för något angrepp. I så fall kanske programmet inte körs som det ska när dataexekveringsskyddet är aktiverat. Kontrollera om programvaruutgivaren kan tillhandahålla en version av programmet som är kompatibel med dataexekveringsskyddet eller en uppdatering innan du ändrar några inställningar i dataexekveringsskyddet.

Hur kan jag förhindra att dataexekveringsskyddet stänger ett program som jag litar på?

Besök först programutgivarens webbplats och kontrollera om det finns någon version av programmet som är kompatibel med dataexekveringsskyddet. Om utgivaren inte tillhandahåller någon uppdaterad version av programmet som är kompatibel med dataexekveringsskyddet kan du stänga av dataexekveringsskyddet för programmet som stängdes. Då kan du använda programmet, men det kan bli sårbart för angrepp som kan sprida sig till andra program och filer.

Om du inaktiverar dataexekveringsskyddet för ett program bör du därefter regelbundet leta efter en uppdaterad version av programmet och aktivera dataexekveringsskyddet igen när du har uppdaterat programmet. Information om hur du inaktiverar dataexekveringsskyddet för ett program finns i Ändra inställningarna för dataexekveringsskyddet.

Vad gör jag om dataexekveringsskyddet stänger ett program som är en del av Windows, t.ex. svchost.exe eller explorer.exe?

Programmen svchost.exe och explorer.exe ingår i operativsystemet Windows. Om dessa program eller andra Windows-tjänster stängs av dataexekveringsskyddet kan det bero på andra program, t.ex. tillägg, som har utvecklats av andra programvarutillverkare och som körs i Windows. Om du nyligen har installerat ett program och märker att dataexekveringsskyddet stänger Windows-baserade program bör du kontrollera om programvaruutgivaren tillhandahåller en uppdaterad version som är kompatibel med dataexekveringsskyddet eller försöka avinstallera programmet.

Är datorn skyddad även om inställningarna för dataexekveringsskyddet visar att datorns processor inte stöder maskinvarubaserat dataexekveringsskydd?

Ja. Dataexekveringsskyddet är en programvarubaserad funktion i Windows. Vissa datorprocessorer ger också ett maskinvarubaserat dataexekveringsskydd, som kan ha olika namn. I sådana processorer används maskinvaruteknik för att förhindra att program kör kod på skyddade minnesadresser. Om din processor inte stöder maskinvarubaserat dataexekveringsskydd används det programvarubaserade dataexekveringsskyddet i Windows för att skydda datorn.