Ta bort meddelanden i Windows Mail

Genom att ta bort e‑postmeddelanden som du inte längre behöver, frigör du utrymme på hårddisken och förbättrar Windows Mails prestanda.

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Klicka på det meddelande du vill ta bort i meddelandelistan.

    Om du vill ta bort flera meddelanden håller du ned CTRL medan du klickar på meddelandena.

  3. Klicka på Ta bort i verktygsfältet.

Obs!

  • Om du använder ett POP3-e‑postkonto flyttas borttagna e‑postmeddelanden till mappen Borttaget när du klickar på Ta bort. Om du vill ta bort meddelanden helt och hållet från datorn klickar du på mappen Borttaget, Redigera-menyn och på Töm mappen Borttaget.

  • Om du använder ett IMAP-e‑postkonto raderas inte borttagna meddelanden från meddelandelistan när du klickar på Ta bort. I stället visas de överstrukna i meddelandelistan, som en indikation på att de har markerats för borttagning. Om du vill ta bort meddelanden som har markerats för borttagning permanent klickar du på Redigera-menyn och på Ta bort borttagna meddelanden. Borttagna meddelanden som har tagits bort permanent kan inte återställas. Välj Ångra Ta bortRedigera-menyn om du vill återställa ett meddelande som har markerats för borttagning.

  • Om du vill att borttagna meddelanden ska tas bort permanent från IMAP-e‑postkontot automatiskt, klickar du på Verktyg-menyn och på Alternativ. Klicka på fliken Avancerat, klicka på Underhåll och klicka sedan på Ta bort borttagna meddelanden när du stänger IMAP-mappar.