Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

När du surfar på nätet lagrar Internet Explorer uppgifter om de webbplatser du besöker och uppgifter som du ofta blir ombedd att ange på olika webbplatser (t.ex. ditt namn och din adress). Internet Explorer lagrar följande typer av uppgifter:

 • Tillfälliga Internetfiler

 • Cookies

 • Historik över de webbplatser du har besökt

 • Information som du uppgett på webbplatser eller i adressfältet (här ingår uppgifter som t.ex. namn, adress och de webbplatsadresser som du tidigare har besökt)

 • Sparade webblösenord

 • Tillfällig information som sparats av webbläsartillägg

Oavsett om du tar bort all historik för tidigare besökta webbsidor eller bara cookies, bör du stänga Internet Explorer när du är färdig för att ta bort de cookie-filer som fortfarande finns kvar i minnet från den nuvarande webbläsarsessionen. Det är särskilt viktigt när du använder en dator som används av flera. Att du har tagit bort webbläsarhistoriken innebär inte att du tar bort din lista över favoriter eller prenumerationer på feeds. Att ta bort historik kan detta ta en stund om du har många filer och lång historik.

Visa alla

Om du vill ta bort all webbhistorik, eller delar av den, i Internet Explorer 8

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Säkerhet och därefter på Ta bort webbhistorik.

 3. Markera kryssrutan bredvid de informationskategorier som du vill ta bort.

 4. Markera kryssrutan Bevara data för favoritwebbplatser om du inte vill ta bort cookies och filer som associerats med webbplatser i listan Favoriter.

 5. Klicka på Ta bort. Om du har många filer och lång historik kan detta ta en stund.

Obs!

Om du vill ta bort all webbhistorik, eller delar av den, i Internet Explorer 7

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och därefter på Ta bort webbhistorik.

 3. Gör ett av följande:

  • Om du vill ta bort delar av webbhistoriken klickar du på knappen bredvid varje informationskategori som du vill ta bort.

  • Om du vill ta bort all webbhistorik klickar du på Ta bort allt.

   OBS!

 4. Klicka på Stäng när du är klar.