Demo: Använda musen

Bild på en filmrulle

Om du just har börjat använda datorer och inte har använt en mus förut, så är den här demon precis det du behöver. Här lär du dig hur du flyttar pekaren på skärmen, hur och när du använder musknapparna och hur du använder musen för att markera text i ett dokument.

Läs transkriptionen

Musen är som en förlängning av din hand. Med musens hjälp kan du markera och interagera med allt på skärmen och förflytta dig i Windows genom att bara peka och klicka.

Musen, som placeras på skrivbordet, passar perfekt i handflatan, med pekfingret vilande på vänsterknappen.

När du flyttar musen i olika riktningar följer pilen på skärmen samma rörelse. Pilen kallas pekaren och följer alltid musens rörelser. Kom ihåg att du kan lyfta på musen om det behövs, och sätta ned den där det finns mer plats på skrivbordet.

Nu ska vi se hur vi klickar. Vänster musknapp används för att klicka, men vänsterhänta personer kan ändra inställningarna och byta plats på knapparna.

Om du klickar på knappen Start kan du öppna ett dokument som behöver ändras. Om du klickar snabbt två gånger, eller dubbelklickar, på samma ord ser du hur ordet "markeras". Det är en signal till datorn om att du vill göra något särskilt med den markerade texten, t.ex. göra om den till fet stil.

Du kanske vill markera fler än ett ord, t.ex. hela det här stycket? Klicka och håll ned vänster musknapp längst upp till vänster i stycket. Håll musknappen nedtryckt och dra nedåt och åt höger, över hela stycket. När hela stycket är markerat, släpper du musknappen.

Nu är stycket markerat, precis som det enskilda ordet tidigare. När du har markerat texten är det läge att göra något med den.

Om du vill flytta stycket till en annan plats, pekar du med musen över det markerade stycket, klickar och håller vänster musknapp och drar sedan stycket. När du har fått det dit du vill, släpper du musknappen. Det kallas för att dra och släppa.

Om det finns ett mushjul på musen kan du använda det för att förflytta dig i ett dokument. Rulla nedåt genom att dra mushjulet mot dig. Rulla uppåt genom att dra mushjulet bort från dig.

Och nu provar vi med att högerklicka. Att högerklicka innebär att klicka med höger musknapp. Du kan högerklicka på vad som helst i Windows, t.ex. text, bilder och ikoner. När du högerklickar på ett objekt öppnas en sådan här meny, som visar allt du kan göra med objektet, t.ex. öppna, kopiera eller ta bort det.

Kom ihåg: peka och klicka. Det är allt du behöver kunna för att använda musen. Försök själv.