Demo: Överföring av filer och inställningar från en annan dator

Bild på en filmrulle

Windows Med Filöverföring är det enkelt att överföra filer och inställningar från en gammal dator till en dator som kör Windows Vista. Denna demonstration visar vilken typ av information som du kan överföra, hur du ska förbereda för en överföring och en översikt över processen.

Läs transkriptionen

Du kan överföra filer och inställningar från en dator som kör Windows till någon annan med hjälp av ett verktyg som kallas Windows Filöverföring. Om du vill använda detta verktyg måste din gamla dator köra Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista och din nya dator måste köra Windows Vista.

Om du vill använda Windows Filöverföring klickar du på Start och skriver Windows Filöverföring i sökrutan.

Innan vi börjar ska vi gå igenom vad du kan överföra. Du kan överföra:

  • Användarkonton, inklusive lösenord och anpassade inställningar.

  • Filer och mappar, inklusive dokument, foton och musik.

  • Annan information, som till exempel Internet-favoriter, e-postmeddelanden och programinställningar.

Under en överföring kommer inget att tas bort från din gamla dator.

Nu fortsätter vi med de steg som krävs för att förbereda för en överföring:

  • Logga först in som administratör på båda datorerna.

  • Installera sedan de program som du kommer att behöva på den nya datorn. Det måste du göra eftersom du kan överföra programinställningar men inte själva programmen.

  • Du behöver även installera Windows Filöverföring på din gamla dator. Gör det från din nya dator genom att starta Windows Filöverföring som hjälper dig genom installationsprocessen.

Nu behöver du besluta hur du vill överföra informationen:

  • Om datorerna finns nära varandra och de både har USB-portar kan du använd en särskild USB-kabel som heter Filöverföringskabel. Denna kabel kan beställas online eller från din datortillverkare eller köpas i en elektronikaffär.

  • Om båda datorerna är anslutna till ett nätverk och har åtkomst till samma mapp kan du använda en nätverksmapp.

  • Du kan även använda en CD-skiva, DVD-skiva eller något annat flyttbart medium.

Nu när du har utfört de nödvändiga förberedelserna är du redo för överföringen.

När du ska utföra en överföring ska du först verifiera att Windows Filöverföring körs på båda datorerna.

På din nya dator följer du stegen för att välja överföringsmetod ... så här.

Gå sedan till din gamla dator och välj samma överföringsmetod och följ stegen för att välja vad du vill överföra ... så här.

Verifiera att den information som ska överföras är korrekt, utför eventuella nödvändiga ändringar, och starta sedan överföringen.

Den tid som krävs för att slutföra en överföring beror på hur du väljer att överföra informationen och hur mycket information som du överför.

Med hjälp av Windows Filöverföring kommer du snart att ha all information som du behöver på din nya dator med Windows Vista.