Demo: Så här fungerar användarkonton

Bild på en filmrulle

Flera personer kan dela en dator på ett enkelt sätt om det skapas separata användarkonton. I den här demon får du information om olika typer av användarkonton och hur de påverkar vad du kan göra med datorn. Du får också lära dig hur du ändrar lösenordet och andra inställningar för ditt konto och hur du skapar nya konton för andra som använder datorn.

Läs transkriptionen

Med Windows Vista kan flera personer enkelt använda samma dator.

Varje person kan ha ett eget användarkonto med anpassade inställningar. Varje person kan till exempel ha en egen skrivbordsbakgrund och ett eget färgtema.

Typen av användarkonto bestämmer vilka privilegier du har på datorn. Det finns två huvudtyper av konton. Ett administratörskonto skapas när Windows installeras. Det ger fullständig åtkomst till datorn. Lägg märke till hur administratören här både har tillgång till sina egna filer och till andra användares filer.

Med ett standardkonto kan du utföra vanliga aktiviteter och arbeta med dina egna filer. Men du kan inte visa andra användares filer eller ändra deras inställningar.

Nu ska vi logga in på ett konto. Välkomstskärmen öppnas när du startar Windows. Där visas alla konton på datorn. Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto.

När du har loggat in visas ditt namn och din bild på Start-menyn. Om du vill hantera inställningarna för kontot går du till Kontrollpanelen, klickar på Användarkonton och Säkerhet för familjen och klickar sedan på Användarkonton. Här ser du det som just nu används som standardkonto.

Och här kan du ändra kontoinställningarna, t.ex. lösenord och bild. Nu ska vi ändra bild.

Lägg märke till att de här aktiviteterna är markerade med en sköld. Det betyder att det krävs administratörsbehörighet för att använda dem. Om vi t.ex. klickar på Hantera ett annat konto, uppmanas vi att ange ett lösenord för ett administratörskonto. Det ska vi göra nu.

Härifrån kan vi ändra alla användarkonton eller lägga till nya konton. Nu ska vi skapa ett konto. Skriv in ett namn på kontot och välj typ av konto. De flesta bör använda ett standardkonto. När du har skapat kontot måste du skapa ett lösenord. På så vis förhindras andra från att komma åt användarens filer.

Om en annan person vill använda datorn måste du växla till ett annat konto. Då klickar du först här på Start-menyn och sedan på Växla användare. Om alternativet inte visas klickar du på Logga ut i stället.

På välkomstskärmen kan du välja ett annat konto. Här ser du det konto vi nyss skapade.

Nu känner du till grunderna för hur användarkonton fungerar.