Demo: Arbeta med filer och mappar

Bild på en filmrulle

Att veta hur du hittar och ordnar dina filer och mappar är en förutsättning för att du ska kunna använda datorn på ett bra sätt. I den här demon vägleds du genom grunderna. Du lär dig hur du kommer till mappar som du använder ofta, hur du skapar nya mappar och hur du hittar dina filer snabbt.

Läs transkriptionen

Precis som i ett arkiv, kan du förvara filer som du skapat i mappar på datorn. I mapparna kan du inte bara lagra filer utan även andra mappar.

Från Start-menyn når du flera mappar som du kan använda för att sortera filer, t.ex. mapparna Dokument, Bilder och Musik. Nu öppnar vi mappen Bilder.

Lägg märke till hur adressfältet visar vilken mapp som är öppen. Filerna i den här mappen visas som ikoner här, i fillistan. Du kan ändra storlek på ikonerna med knappen Vyer. Vi gör dem lite större.

När du markerar en fil visas information om filen i fönstret Information, här. Om du har många filer vill du kanske skapa nya mappar för olika projekt. Du skapar en ny mapp genom att klicka på knappen Ordna, klicka på Ny mapp och skriv sedan ett namn på mappen.

Om du vill flytta en fil till mappen drar du den dit. Öppna mappen genom att dubbelklicka på den. Om du vill gå tillbaka till föregående mapp, klickar du på Bakåt.

Om du använder någon mapp ofta kan du dra du den till Favoritlänkar. Med de här länkarna öppnar du mappar snabbt, oavsett vilken mapp du befinner dig i.

Nu vet du hur man arbetar med mappar. Då är det dags att titta på hur vi sparar en fil. När du skapar en fil, till exempel en rapport, kan du spara den genom att använda Arkiv-menyn. Med det här programmet sparas filer i mappen Dokument, men du kan välja en annan plats om du vill. Skriv ett namn på filen här och klicka sedan på Spara.

Nu ska vi öppna mappen Dokument och titta på den fil vi just sparat. Här är den.

Om du har problem med att hitta en fil kan du använda den här rutan och söka i den mapp du har öppen just nu. Skriv vad som helst som du kan komma på om filen, till exempel en del av namnet. Lägg märke till att sökresultaten visas medan du skriver. I de tre första filerna finns söktermen i namnet. Den sista filen visas som ett resultat eftersom söktermen finns med i texten inne i filen.

Om du inte vet i vilken mapp du ska söka, kan du söka via Start-menyn i stället. Skriv i sökrutan och klicka sedan på ett resultat för att öppna det.

Nu känner du till grunderna för hur filer och mappar fungerar.