När du använder det felsäkra läget för att felsöka problem med datorn kan följande verktyg och funktioner vara till hjälp.

 • Öppna Systemåterställning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Systemåterställning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Återställ systemets tillstånd till en tidigare tidpunkt. Mer information finns i Systemåterställning: vanliga frågor.

 • Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Kontrollpanelen.

  Gå till verktyget för att ändra inställningar i Windows.

 • Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Uppdatera drivrutiner och konfigurera maskinvara som finns installerad på datorn. Du måste vara inloggad som administratör för att kunna använda det här programmet. Om du inte är inloggad som administratör kan du bara ändra inställningarna för ditt eget användarkonto.

 • Öppna Loggboken genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Loggboken. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Visa detaljerade poster om system- och programhändelser på datorn. Du måste vara inloggad som administratör för att kunna använda det här programmet. Om du inte är inloggad som administratör kan du bara ändra inställningarna för ditt eget användarkonto. Mer information finns i Vilken information visas i händelseloggar?

 • Öppna Systeminformation genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Systeminformation.

  Visa information om datorns maskinvarukonfiguration, komponenter och drivrutiner. Mer information finns i Vad är Systeminformation?

 • Öppna Kommandotolken genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör och Kommandotolken.

  Avancerade användare kan öppna Kommandotolken och använda kommandoradsverktygen. Du måste vara inloggad som administratör för att kunna använda det här programmet. Om du inte är inloggad som administratör kan du bara ändra inställningarna för ditt eget användarkonto. Mer information finns i Kommandotolken: vanliga frågor.

 • Öppna Registereditorn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, skriva regedit i rutan Sök och sedan trycka på RETUR. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Avancerade användare kan göra ändringar i Windows registerfiler. Du måste vara inloggad som administratör för att kunna använda det här programmet. Om du inte är inloggad som administratör kan du bara ändra inställningarna för ditt eget användarkonto. Mer information finns i Vad är Registereditorn?