Upptäcka en feed

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Internet Explorer söker efter feeds (kallas även RSS-feeds) på alla webbsidor du besöker. Internet Explorer 8 letar också efter Web Slices på varje webbsida. När Internet Explorer hittar tillgängliga feeds ändrar Feeds-knappen Bild på knappen Feeds i verktygsfältet i Internet Explorer färg från grå till orange och ett ljud hörs. Om Internet Explorer även hittar Web Slices visas Web Slice-knappen istället Bild på knappen WebSlice. Eftersom Web Slices baseras på feeds kommer du vanligtvis att se både Web Slices och feeds när du visar tillgängliga feeds.

Mer information om feeds finns i Använda feeds (RSS).

Mer information om Web Slices finns i Web Slices: vanliga frågor och svar.

Så här visar du tillgängliga feeds eller Web Slices

  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

  2. Gå till en webbsida med feeds eller Web Slices.

  3. Klicka på knappen FeedsBild på knappen Feeds eller knappen Web SlicesBild på knappen WebSlice och sedan på den feed eller Web Slice som du vill se. (Om det finns flera feeds eller Web Slices tillgängliga visas en lista där du kan välja feeds och Web Slices.)

    Kommentarer

    • Om du klickar på en feed visas en sida där du kan se en lista över ämnen och artiklar som du kan läsa och prenumerera på.

    • Om du klickar på en Web Slice kommer du att få frågan om du vill prenumerera på den. Om du väljer att prenumerera på en Web Slice läggs denna till i fältet Favoriter.