Redigera en film i Windows Movie Maker

En storyboard och en tidslinje i Windows Movie Maker gör det enkelt att ordna och redigera klipp och lägga till övergångar och effekter. Först använder du din storyboard för att placera in och ordna klipp, effekter och övergångar. Sedan använder du tidslinjen för att redigera klippen och finjustera projektet.

Visa alla

Lägga till ett klipp i ett projekt

 1. I fönstret Klippsamlingar klickar du på mappen som innehåller klippet du vill lägga till i projektet.

 2. Klicka på posten du vill visa i innehållsrutan.

 3. Klicka på Klipp-menyn och sedan på Lägg till på storyboard eller Lägg till på tidslinje, beroende på vilken vy du använder.

Flytta ett klipp på storyboard/tidslinje

 1. På din storyboard/tidslinje markerar du klippet du vill flytta.

 2. Välj Klipp utRedigera-menyn.

 3. Gör något av följande, beroende på vilken vy du arbetar i:

  • Klicka på nästa tomma cell på din storyboard.

  • Flytta uppspelningsindikatorn på tidslinjen till den punkt där du vill klistra in klippet.

 4. Välj Klistra inRedigera-menyn.

Ångra ändringar på storyboard/tidslinje

 • Gör något av följande:

  • Om du vill ångra en eller flera åtgärder klickar du på pilen bredvid Ångra i verktygsfältet och sedan på den eller de åtgärder du vill ångra.

  • Om du vill göra om en eller flera åtgärder klickar du på pilen bredvid Gör om i verktygsfältet och sedan på de åtgärder du vill göra om.

Rensa storyboard/tidslinje

 • Klicka på Redigera-menyn och sedan på Rensa tidslinjen eller Rensa storyboard, beroende på vilken vy du använder.

Zooma in eller ut på tidslinjen

Du kan ändra detaljnivån på tidslinjen genom att zooma in eller ut. När du zoomar in visas en mindre del av tidsskalan och du ser fler detaljer i projektet. När du zoomar ut ser du mer av tidslinjen och du får bättre översikt över projektet och dess innehåll. Det gör det enklare att organisera och redigera projektet.

 1. Välj TidslinjeVisa-menyn.

 2. Välj Zooma in eller Zooma utVisa-menyn.

Anpassa tidslinjen till bildskärmen

 • Välj Zooma till fönsterstorlekVisa-menyn.

Öka eller minska storleken på storyboard

 • Gör något av följande:

  • Dra övre kanten på din storyboard uppåt om du vill öka dess storlek.

  • Dra övre kanten på din storyboard nedåt om du vill minska dess storlek.

   Obs!

   • När du placerar pekaren över den blå övre kanten på din storyboard ändras pekaren till en dubbelriktad pil som du kan använda för att dra kanten uppåt eller nedåt.

Tips!

 • Om du snabbt vill lägga till ett klipp i projektet drar du klippet till din storyboard/tidslinje. Om du vill dra flera klipp som ligger efter varandra ska du klicka på det första klippet i listan, hålla ned SKIFT, klicka på det sista klippet i listan och dra de markerade klippen till din storyboard/tidslinje. Om du vill dra flera klipp som inte ligger efter varandra ska du hålla ned CTRL, klicka på de klipp du vill lägga till och dra de markerade klippen till din storyboard/tidslinje.