Du kan markera och redigera enstaka bilder från bildbiblioteket.

Om du gör någon av följande ändringar ändrar du den ursprungliga bildfilen, inte bara hur du visar den i Windows Media Center.

Visa alla

Rotera en bild

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Navigera till den bild du vill rotera, högerklicka på bilden och klicka sedan på Bildinformation.

 3. Rotera bilden medurs 90 grader genom att klicka på Rotera. Om du klickar på bilden mer än en gång roteras bilden 90 grader medurs varje gång du klickar på Rotera.

Skriva ut en bild

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Navigera till den bild du vill skriva ut, högerklicka på bilden och klicka sedan på Bildinformation.

 3. Om du vill skriva ut bilden klickar du på Skriv ut.

Åtgärda röd iris

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Navigera till den bild du vill redigera, högerklicka på bilden och klicka sedan på Bildinformation.

 3. Åtgärda röda ögon genom att klicka på Bättra på, klicka på Röd iris och klicka sedan på Spara.

Justera kontrasten

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Navigera till den bild du vill redigera, högerklicka på bilden och klicka sedan på Bildinformation.

 3. Justera kontrasten genom att klicka på Bättra på, klicka på Kontrast och klicka sedan på Spara.

Beskära bilden

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Navigera till den bild du vill redigera, högerklicka på bilden och klicka sedan på Bildinformation.

 3. Beskär bilden genom att klicka på Bättra på och klicka sedan på Beskär.

 4. Klicka på en knapp för att justera plats, storlek och orientering för beskärningen.

 5. Klicka på Spara när du är klar med att justera beskärningen.

Ta bort bilden från datorn

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Navigera till den bild du vill ta bort, högerklicka på bilden och klicka sedan på Ta bort.

 3. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort bilden från datorn.

Zooma in på en bild

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Navigera till den bild som du vill zooma in på.

 3. Tryck på Retur och tryck sedan på Retur igen.

  Det är inte möjligt att zooma in när du visar ett bildspel. Om du vill anpassa ett bildspel, se Spela upp video och titta på bilder.

 4. Klicka på Bakåt om du vill gå tillbaka till föregående skärm.

Redigera en bild när du tittar på ett bildspel

 1. Rulla till Bilder + videorstartskärmen och klicka sedan på bildbibliotek.

 2. Hitta och klicka på en bild i bildbiblioteket så att bilden visas på hela skärmen.

 3. När bilden visas som helskärm, högerklicka och klicka sedan på Bildinformation.

 4. Gör den ändring du vill göra i bilden.

 5. Återuppta uppspelningen av ett bildspel genom att klicka på Visa bildspel.