Du kan göra Windows Media Center till standardspelare för ett antal olika filtyper. Om du installerar nya codec-rutiner kan det gå att använda ytterligare filformat.

Visa alla

Musikfiltyper

Följande tabell visar de musikfiltyper som går att använda i Windows Media Center.

Musikfiltyper (format) Filnamnstillägg
Musikfiltyper (format)

Ljud-CD

Filnamnstillägg

.cda

Musikfiltyper (format)

Windows Media Audio-fil

Filnamnstillägg

.asx, .wm, .wma och .wmx

Musikfiltyper (format)

Windows-ljudfil

Filnamnstillägg

.wav

Musikfiltyper (format)

MP3-ljudfil

Filnamnstillägg

.mp3 och .m3u

Videofiltyper

Följande tabell visar de videofiltyper som går att använda i Windows Media Center.

Videofiltyper (format) Filnamnstillägg
Videofiltyper (format)

Windows Media-fil

Filnamnstillägg

.wm och .asf

Videofiltyper (format)

Windows Media Video-fil

Filnamnstillägg

.wmv

Videofiltyper (format)

Windows-videofil

Filnamnstillägg

.avi

Videofiltyper (format)

Microsoft-TV-fil

Filnamnstillägg

.dvr-ms

Videofiltyper (format)

Filmfil

Filnamnstillägg

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2 och .mpv2

Bildfiltyper

Följande tabell visar de bildfiltyper som går att använda i Windows Media Center.

Bildfiltyper (format) Filnamnstillägg
Bildfiltyper (format)

Joint Photographic Experts Group

Filnamnstillägg

.jpg och .jpeg

Bildfiltyper (format)

Tagged Image File Format

Filnamnstillägg

.tif och .tiff

Bildfiltyper (format)

Graphics Interchange Format

Filnamnstillägg

.gif

Bildfiltyper (format)

Bitmapp

Filnamnstillägg

.bmp

Bildfiltyper (format)

Windows Metafil

Filnamnstillägg

.wmf

Bildfiltyper (format)

Portable Network Graphics

Filnamnstillägg

.png

Obs!

  • Digitala bilder som tas med en digitalkamera och sparas i RAW-format går inte att använda i Windows Media Center.

  • Animerade .gif-filer går inte att använda helt och hållet. För detta filformat kan du visa bilden men den animeras inte.