Om du vill veta om din maskinvara (eller maskinvara du planerar att köpa) är kompatibel med Windows Vista går du till Windows Vista webbplatsen med HCL-listan över kompatibel maskinvara. Den här webbplatsen innehåller en omfattande lista med datorer och enheter som har testats och fungerar med Windows Vista. Du kan leta i fler än 24 kategorier.

Om du kör Windows XP och planerar en uppgradering av datorn till Windows Vista, kan du ta reda på om datorn är klar för Windows Vista genom att hämta och köra Windows Vista Upgrade Advisor från Microsofts webbplats. Verktyget söker igenom datorn och rapporterar vilka komponenter som bör uppgraderas eller ersättas innan du uppgraderar till Windows Vista. Dessutom får du varningar om eventuella program som inte är kompatibla.